Identify & Remarks before the match Paris SG sv Manchester City

Hides a potential football utopia. If you win, PSG or Manchester City will be officially enjoy the feeling became one of the 4 best teams in Europe, and their history will turn a new page, more heroic and glorious.


Bóng đá luôn tiềm ẩn những điều không tưởng. Nếu giành chiến thắng , PSG hoặc Man City sẽ chính thức được tận hưởng cảm giác trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất châu Âu, và lịch sử của họ sẽ bước sang trang mới, hào hùng và vinh quang hơn.

They are the representatives, and ultimately determined to follow the path "crushed to death using European money". Now, in the quarter-finals of the Champions League, they face each other as continue realizing the dream was flawed in its history.
Họ là những đại diện tiêu biểu, và cuối cùng vẫn kiên định đi theo con đường "dùng tiền đè chết châu Âu". Giờ đây, tại tứ kết Champions League, họ đối đầu với nhau vì giấc mơ viết tiếp những trang còn thiếu sót trong lịch sử của mình.