nkl3 nkvlew

Trang 1

1. Tại sao bạn quyết định chọn khóa học này?
2. Dựa trên mong đợi của bạn, khóa học này dễ hơn hay khó khăn hơn?
3. Bạn nghĩ gì về giáo viên giảng dạy?
4. Bạn có muốn tham gia một khóa học khác được giảng dạy bởi cùng giáo viên này?
5. Khóa học này có hữu ích với bạn không?
6. Bạn có muốn giới thiệu khóa học này với người khác không?
7. Bạn có ý kiến gì khác để giúp chúng tôi cải thiện khóa học này?