Chào mừng bạn đến với trang web KsvPro được tạo bởi ASI.,JSC (“ASI”, “chúng tôi”). Là một ứng dụng dịch vụ, ASI cung cấp cho bạn (khách hàng của chúng tôi) các công cụ giao tiếp hai chiều (bao gồm KsvPro phần mềm của chúng tôi).

Cũng giống như các dịch vụ bưu điện, chúng tôi cung cấp thông tin để bạn và người trả lời khảo sát trao đổi với nhau, không phải chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra chính sách riêng tư này để giải thích ASI xử lý dữ liệu và các thông tin cá nhân của bạn như thế nào.

Chính sách riêng tư của chúng tôi áp dụng cho các thông tin được thu thập trên trang web của chúng tôi www.ksvpro.vn, cũng như tất cả các nền tảng dịch vụ phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và các trang web khác của chúng tôi, trừ trường hợp có ghi chú khác. Chúng tôi đề cập đến tất cả các sản phẩm của chúng tôi, nền tảng phần mềm, dịch vụ và các trang web của chúng tôi gọi chung là "dịch vụ". Việc sử dụng các thông tin thu thập được thông qua các nền tảng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giới hạn mục đích cung cấp các dịch vụ cho những khách hàng đã tham gia KsvPro.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 0977 232 366 hoặc địa chỉ email [email protected]

Hỏi đáp bảo mật + Vấn đề Bảo mật chính

Nếu bạn là người tạo khảo sát:

 • Dữ liệu khảo sát của bạn là thuộc sở hữu của bạn. Các khảo sát của bạn là riêng tư và dữ liệu của bạn là của bạn. Bạn kiểm soát dữ liệu của bạn; bạn phát hành nó hoặc sử dụng nó như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Chúng tôi không bán thông tin của bạn cho bất cứ ai và chúng tôi không sử dụng các phản hồi khảo sát bạn thu thập được cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ cho bạn. Nhưng chúng tôi thực hiện theo quy định của pháp luật, vì vậy trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin của bạn (ví dụ, nếu chúng ta phải tuân theo một trát hầu tòa).
 • Chúng tôi không sử dụng các địa chỉ email của những người thực hiện khảo sát của bạn. Chúng tôi tạo cho nó dễ dàng để bạn có thể mời mọi người thực hiện khảo sát của bạn bằng việc cho phép bạn tải lên các danh sách email, trong trường hợp này chúng tôi hành động chỉ đơn thuần là người trông coi dữ liệu của bạn. Chúng tôi không bán danh sách email của bạn và chúng tôi chỉ sử dụng chúng theo chỉ dẫn của bạn và phù hợp với chính sách bảo mật. Điều này cũng đúng đối với bất kỳ địa chỉ email mà bạn thu thập với các cuộc khảo sát.
 • Dữ liệu của bạn được lưu trữ tại Việt Nam.

Nếu bạn là người trả lời khảo sát:

 • Người tạo khảo sát quản lý & kiểm soát khảo sát. Chúng tôi chỉ là một nhà cung cấp dịch vụ cho các cuộc khảo sát. Người tạo khảo sát quản lý và kiểm soát các cuộc khảo sát của họ, trong khi chúng tôi lưu trữ nền tảng phần mềm và dịch vụ của mình cho họ. Nếu bạn có thắc mắc về một cuộc khảo sát đặc biệt mà bạn đang dùng, vui lòng liên hệ với tác giả khảo sát của bạn.
 • Các phản hồi nặc danh có thực sự nặc danh? Mỗi tác giả khảo sát có các tùy chọn khác nhau để thu thập các loại thông tin về người trả lời. Liên hệ tác giả khảo sát của bạn để có thông tin cụ thể về khảo sát của bạn. Chúng tôi cũng có thêm thông tin về các lựa chọn phản hồi nặc danh.
 • Các phản hồi khảo sát của bạn được bán cho một bên thứ ba? KsvPro không bán hoặc chia sẻ các phản hồi khảo sát của bạn với các nhà quảng cáo của bên thứ ba hoặc các nhà tiếp thị (nhưng tác giả khảo sát của bạn có thể - vậy nên hãy kiểm tra họ). Các tác giả khảo sát kiểm soát dữ liệu phản hồi của bạn và chúng tôi chỉ đơn thuần là hoạt động như một người giám hộ và lưu trữ hộ tác giả khảo sát.
 • Bạn cho rằng một khảo sát của chúng tôi vi phạm Điều khoản dịch vụ của chings tôi hoặc là tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp? Báo cáo bằng cách gửi email cho chúng tôi [email protected].

Sơ đồ web: Các vấn đề bảo mật + Riêng tư

Điều khoản sử dụng của chúng tôi

Chính sách riêng tư của chúng tôi

Các câu hỏi thường gặp + Các vấn đề bảo mật

 1. Loại thông tin KsvPro thu thập

1. Loại thông tin KsvPro thu thập

Để vận hành các dịch vụ của chúng tôi, KsvPro thu thập thông tin về cả hai bên, bạn (khách hàng của chúng tôi) và các cá nhân tham gia hoặc người được mời tham gia và / hoặc bất kỳ phản hồi nào tới khảo sát của bạn ("Các phản hồi khảo sát"). Một cách tổng quát, thông tin thu thập về bạn ("Thông tin khách hàng") và những người phản hồi khảo sát ("Thông tin người phản hồi") được gọi chung là "thông tin".

 • Thông tin khách hàng bạn cung cấp cho chúng tôi:

  • Thông tin đăng ký (Ví dụ: Tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ E-mail)
  • Thông tin thanh toán (ví dụ, chi tiết hóa đơn và thông tin tài chính liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã lựa chọn như số thẻ tín dụng và ngày hết hạn hoặc một số tài khoản ngân hàng). Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thẻ tín dụng,và sử dụng một dịch vụ của bên thứ ba như bộ xử lý thẻ tín dụng.
  • Thiết lập tài khoản (Ví dụ: Trang thiết lập tài khoản của bạn, các tùy chọn tài khoản và các chi tiết tài khoản như ngôn ngữ mặc định,...)
  • Các danh sách Email (Ví dụ, các danh sách email bạn đã upload để mời mọi người thực hiện khảo sát thông qua email). Chúng tôi không sử dụng các danh sách email của bạn hoặc bất kỳ địa chỉ email bạn thu thập thông qua khảo sát ngoại trừ việc giúp bạn điều hướng lại nếu địa chỉ email của bạn không được gửi chính xác.
 • Thông tin người phản hồi cung cấp cho chúng tôi:

  • Các phản hồi khảo sát (Ví dụ, Những thông tin người phản hồi trả lời trên khảo sát.)
  • Thông tin danh sách email (Ví dụ, địa chỉ email, tên, thông tin liên hệ khác,...)
 • Thông tin của bạn và người phản hồi được thu thập từ các kỹ thuật lưu vết.
 • Thông tin sử dụng (Ví dụ, các bản ghi người ghé thăm bao gồm địa chỉ IP, vị trí,...)
 • Thông tin thiết bị (ví dụ, loại trình duyệt sử dụng, loại hệ điều hành, ...)

Thông tin khách hàng: Khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi, chúng tôi hỏi tên và thông tin liên lạc của bạn, bao gồm: tên công ty, tên liên lạc, địa chỉ công ty, số điện thoại, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu và thông tin thanh toán mà có thể bao gồm số thẻ tín dụng. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin thẻ tín dụng, thay vào đó chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để xử lý thẻ tín dụng. Khách hàng cũng cung cấp cho chúng tôi thông tin về các dịch vụ đặt hàng (ví dụ, các loại gói dịch vụ khách hàng trả tiền, tùy chọn tài khoản, sử dụng các tùy chọn khảo sát, sở thích, vv). Ngoài những thông tin mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập thông tin từ các nguồn khác về khi nào và bao lâu bạn đăng nhập vào trang web của chúng tôi. (Xem "Các kỹ thuật lưu vết".)

Chúng tôi sẽ không (trong bất kỳ hoàn cảnh nào) bán hoặc cho thuê Thông tin về khách hàng và người phản hồi cho bất kỳ bên thứ ba.

Thông tin người phản hồi: Chúng tôi nhận thông tin người phản hồi từ những người phản hồi khảo sát. Nếu bạn đang sử dụng phương pháp thu thập phản hồi bằng một chiến dịch email của chúng tôi, bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email và các thông tin liên lạc tùy chọn khác của mỗi người phản hồi. Trước khi nhận được thông tin đó, chúng tôi có hợp đồng yêu cầu bạn phải bảo đảm rằng bạn có một mối quan hệ từ trước với người phản hồi khảo sát và / hoặc sự cho phép của người phản hồi Khảo sát để nhận thư điện tử.

Người trả lời khảo sát cung cấp cho chúng tôi thông tin theo yêu cầu của bạn (ví dụ, nếu câu hỏi khảo sát của bạn hỏi về giới tính của người phản hồi hoặc mã zip) cũng như tất cả các câu trả lời cho các câu hỏi khảo sát. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của các cuộc khảo sát và dữ liệu phản hồi cũng như tuân thủ tất cả các luật và quy định có thể áp dụng đối với các nội dung được trưng cầu bởi khách hàng, như chúng tôi đã nêu trong Điều khoản sử dụng.

Chúng tôi lưu địa chỉ IP của bạn và người thực hiện khảo sát để xác nhận tính chính xác dữ liệu khảo sát và người thực hiện khảo sát. Địa chỉ IP cũng được chuyển đổi thành dữ liệu địa lý cho bạn trong phần mềm của chúng tôi. Đối với mục đích quản trị hệ thống phần mềm của chúng tôi, chúng tôi cũng lưu lại phiên làm việc của người dùng để biết được người dùng ghé thăm trang khi nào, mức độ thường xuyên và những trang hay truy cập.

Bạn có thể đăng nhập vào trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba như Facebook, Google+, Twitter. Những dịch vụ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn sự lựa chọn để chia sẻ một số loại thông tin cá nhân với chúng tôi (như tên và địa chỉ email của bạn) để tiền xử lý đăng nhập của bạn.

Bạn thu thập thông tin bằng cách sử dụng nền tảng dịch vụ phần mềm của chúng tôi. Là một nhà cung cấp dịch vụ cho khách hàng, ASI hoạt động như một người giám hộ cho thông tin đó, không có quan hệ trực tiếp với các cá nhân hoặc người dùng cuối. ASI cung cấp các tính năng và dịch vụ cho khách hàng để thông báo cho những người dùng cuối hoặc những khách hàng của họ liên quan đến mục đích thu thập thông tin cá nhân. Để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng của chúng tôi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân đến người dùng cuối liên quan đến các tài khoản của những khách hàng.

Các kỹ thuật lưu vết chúng tôi sử dụng trên các dịch vụ và trang web của chúng tôi

Cookies

Giống như hầu hết các trang web khác, ASI sử dụng "cookies" để thu thập dữ liệu về khách truy cập. Cookies là những định danh chữ và số được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn thông qua trình duyệt Web của bạn cho các mục đích xác định bạn khi bạn truy cập một trang web hoặc trang. Cookies cho phép chúng tôi nhận ra trình duyệt của bạn khi bạn truy cập và cho chúng tôi biết bạn và những khách khác đã đến thăm các trang web trước đó. Với nhiều mục đích cookie của bạn được gắn vào thông tin cá nhân (như địa chỉ email của bạn). Nếu bạn đã cung cấp tên của bạn hoặc thông tin liên lạc khác cho ASI qua trang web, chúng tôi có thể để đẩy thông tin đó về phía cookie.

Cookie có thể là cookies phiên tạm thời hết hạn vào lúc kết thuc một phiên làm việc của người dùng khi trình duyệt bị đóng hoặc tồn tại trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài. Chúng tôi sử dụng cookies thường trực. Một cookies thường trực có thể duy trì trên ổ cứng của bạn trong một khoảng thời gian dài.

Chúng tôi thiết lập các cookies khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, sử dụng ứng dụng của chúng tôi và có một cuộc khảo sát. Cookies được sử dụng để:

 • Xác định người dùng đã đăng nhập hay chưa, cho mục đích bảo mật và cho phép sử dụng các tính năng của phần mềm
 • Cho phép chúng tôi xem những người ghé thăm sử dụng trang của chúng tôi như thế nào (Điều này có thể là các cookies bên thứ ba giống như Google Analytics)
 • Xác định một phản hồi khảo sát duy nhất khi bạn là một người thực hiện khảo sát

Bạn có thể thay đổi các thiết lập trên trình duyệt của bạn để ngăn chặn các cookies mới được thiết lập hoặc để thông báo cho bạn khi một cookies mới được thiết lập. Mỗi trình duyệt là khác nhau, nhưng phần Trợ giúp cho các trình duyệt sẽ có thể cho bạn biết làm thế nào để thay đổi tùy chọn cookies hoặc xóa cookies của bạn theo thời gian. Nếu bạn chặn cookies nó có thể tác động đến trải nghiệm của bạn và bạn có thể không có khả năng tận dụng lợi thế của tất cả các tính năng phần mềm của chúng tôi.

Kỹ thuật thu thập dữ liệu có sẵn cho những khách hàng của chúng tôi

Để biết thêm thông tin về kỹ thuật có sẵn cho khách hàng của chúng tôi trong việc thu thập dữ liệu và thông tin về người trả lời khảo sát, xin vui lòng truy cập vào các trang sau:

Các chức năng phần mềm của chúng tôi: Các kỹ thuật thu thập dữ liệu

Blog

Nếu bạn sử dụng blog của chúng tôi, hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin cá nhân của bạn gửi có thể được đọc, thu thập hoặc được sử dụng bởi những người dùng khác và có thể được sử dụng để gửi các tin nhắn không mong muốn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin định danh cá nhân bạn chọn để gửi tại các bình luận của blog này.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập như thế nào

Chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích kinh doanh thông thường, bao gồm để liên lạc với bạn về hỗ trợ kỹ thuật, thảo luận về các vấn đề thanh toán hoặc để mang đến sự chú ý của bạn về bất kỳ khía cạnh kinh doanh lẫn nhau. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên lạc của bạn để cung cấp cho bạn với các chính sách hoặc cập nhật sản phẩm hoặc giới thiệu sản phẩm và dịch vụ mới.

Nếu bạn không muốn nhận email quảng cáo từ chúng tôi, xin vui lòng làm theo hướng dẫn hủy bỏ đăng ký có trong trong mỗi email quảng cáo. Chúng tôi gửi thông báo dịch vụ liên quan khi cần thiết phải làm như vậy và nói chung, bạn có thể không lựa chọn các thông tin liên lạc để không phải nhận quảng cáo.

Tất cả thông tin Người phản hồi được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi vì lợi ích khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng địa chỉ email của người phản hồi khảo sát để gửi lời mời khảo sát, nhắc nhở và bất cứ thông tin liên lạc khác mà bạn chọn để sử dụng. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin người phản hồi để cải thiện hiệu suất của trang web và dịch vụ của chúng tôi bằng cách phân tích trang web và hành vi của người sử dụng, khắc phục sự cố các vấn đề kỹ thuật, giải quyết tranh chấp và giải quyết khiếu nại và giải quyết vấn đề phù hợp với Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu khách hàng của chúng tôi để bảo đảm họ tuân thủ nghị định chống thư rác năm 2008 và chúng tôi có thể có các quy trình phê duyệt bổ sung xung quanh chiến dịch email. Chúng tôi cũng có một chương trình phần mềm để báo cho chúng tôi về một số loại hành vi bất hợp pháp, nguy hiểm trong các tài khoản vi phạm Điều khoản sử dụng. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp dịch vụ giám sát tới bạn. Như phần Điều khoản sử dụng của chúng tôi, những khách hàng của chúng tôi duy trì và đảm bảo trách nhiệm duy nhất về hành vi của mình, sử dụng nền tảng phần mềm của chúng tôi và bất cứ nội dung được đưa vào hoặc gợi ý của phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm các khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát được hành vi khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng có thể là bất kỳ hành vi vi phạm Điều khoản của chúng tôi, xin vui lòng báo cho chúng tôi tại [email protected].

Chúng tôi thu thập thông tin thay cho khách hàng của chúng tôi, cũng giống như bưu điện gửi và nhận thư thay cho cá nhân. Nếu bạn là người dùng cuối hoặc khách hàng của một trong những khách hàng của chúng tôi và không còn muốn một trong những khách hàng của chúng tôi liên hệ sử dụng dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp khách hàng đó.

Nhân viên của chúng tôi truy cập thông tin

Nhân viên của chúng tôi sẽ chỉ truy cập dữ liệu của bạn ở một chuẩn tối thiểu cần thiết, nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoặc quản trị. Ví dụ, nếu bạn mở một vé hỗ trợ, thuê dịch vụ tư vấn của chúng tôi, hãy gọi điện thoại hỗ trợ của chúng tôi, hoặc tài khoản của bạn được gắn cờ cho một lý do an ninh thì nhân viên của chúng tôi có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn với mục đích xử lý sự cố và sửa chữa các vấn đề báo cáo hoặc thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng của họ. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ lý do gì truyền bá các dữ liệu khác của bạn hơn những gì bạn đã chỉ định (ví dụ như hành động của email, gửi báo cáo, vv). Tất cả dữ liệu của bạn là phụ thuộc vào điều khoản bảo mật (Phần 11) của Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Lưu trữ + Xóa/Tiêu hủy dữ liệu

ASI giữ lại dữ liệu mà chúng tôi xử lý thay mặt cho các khách hàng của chúng tôi và dữ liệu chúng tôi thu thập trực tiếp từ khách hàng vì nó là cần thiết để cung cấp dịch vụ cho những khách hàng của chúng tôi. ASI sẽ giữ lại và sử dụng dữ liệu cần thiết này để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Đôi khi người dùng có những nhu cầu cụ thể, ví dụ, đôi khi dữ liệu cần phải được hủy hoàn toàn sau khi sử dụng. Trong nhiều trường hợp (ví dụ như khi một khách hàng dừng trả tiền cho một tài khoản, hạ cấp xuống một gói tài khoản khác, vv), dữ liệu được tạm dừng và khóa đi chứ không phải là thực sự bị hủy. Trong hầu hết các trường hợp, điều này làm cho sự mất mát có thể phục hồi trong trường hợp có sai lầm. Xem phần dưới đây của chúng tôi (Phần 4) để biết thêm thông tin về hủy dữ liệu.

Liên kết tới những trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát bởi ASI. Xin lưu ý rằng chúng tôi, ASI, không chịu trách nhiệm về thực tế bảo mật của các trang web khác như vậy. Chúng tôi khuyến khích bạn nên để ý khi bạn rời khỏi trang web của chúng tôi và đọc các báo cáo bảo mật của mỗi và mọi trang web thu thập thông tin cá nhân.

3. Chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin với ai

Chúng tôi không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào trừ trong những trường hợp rất hạn chế sau đây:

 1. Thông tin người phản thực hiện khảo sát với khách hàng: Lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi là cung cấp các công cụ để cho phép bạn (khách hàng của chúng tôi) tiến hành các giao tiếp hai chiều với những người khác. Theo đó, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin người phản hồi được đưa ra trong việc trả lời các khảo sát mà bạn đã thực hiện. Bạn có thể sử dụng các thông tin người phản hồi phù hợp với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.
 2. Các đại lý thay mặt chúng tôi: Chúng tôi có thể chia sẻ một số thông tin của bạn với các công ty khác, những người cung cấp cho chúng tôi kỹ thuật và các loại hình dịch vụ như trình xử lý thẻ tín dụng hoặc trung tâm lưu trữ dữ liệu. Họ có hợp đồng ràng buộc theo các thỏa thuận không tiết lộ và được cấp quyền truy cập để chỉ thông tin đó là cần thiết cho công việc của họ và không được sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác (bao gồm tiếp thị hoặc chia sẻ thông tin với bất kỳ bên nào khác). Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân với các bên thứ ba không phải là nhà cung cấp dịch vụ đã ký kết thỏa thuận bảo mật để thực hiện dịch vụ cho mình.
 3. Đối với lý do pháp lý: Chúng tôi được yêu cầu của pháp luật để đáp ứng lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý hoặc thực hiện các quyền pháp lý của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, tình huống liên quan các mối đe dọa tiềm năng an toàn vật lý của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 4. Các liên kết và mua lại: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các công ty liên kết của chúng tôi, các sản phẩm, và dịch vụ (ví dụ, chương trình liên kết, trung tâm trợ giúp, blog, vv) hoặc trong bất kỳ trường hợp mua lại hay sáp nhập các công ty của chúng tôi bởi hoặc với người khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu thông tin của bạn trở nên phụ thuộc vào chính sách bảo mật khác nhau.

4. Thông tin có thể được thay đổi? Việc xóa dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.

Để yêu cầu xóa dữ liệu từ trang web của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng văn bản vào [email protected] và chúng tôi có thể giúp bạn về những gì cần thiết từ bạn để xóa các dữ liệu (ví dụ, tùy thuộc vào loại xóa: đặc điểm kỹ thuật về dữ liệu yêu cầu xóa là gì, chữ ký trên giấy của công ty, vv). Nếu được yêu cầu bằng văn bản xác nhận, KsvPro sẽ trả lời bằng văn bản xác nhận rằng tất cả các tập tin yêu cầu, hồ sơ cơ sở dữ liệu và sao lưu các dữ liệu này đã bị hủy. Dữ liệu không thể được phục hồi sau khi điều này được thực hiện.

Ngừng trả tiền cho tài khoản của bạn sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn. Bạn có thể tái truy cập dữ liệu của bạn được xóa bởi chính bạn hoặc người dùng của bạn bằng cách trả tiền cho một thuê bao hàng tháng để cho phép bạn truy cập các dữ liệu (ví dụ như lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn, vv) trước khi xóa. Ngoài ra, nếu bạn không yêu cầu truy cập trước khi xóa, bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp bằng văn bản như đã nêu ở trên.

Khi một người thực hiện khảo sát đã hoàn thành một cuộc khảo sát, người phản hồi khảo sát có thể không có khả năng truy cập thông tin của mình thông qua trang web. Chúng tôi có các tính năng phần mềm có sẵn để cho phép người trả lời khảo sát truy cập lại các phản hồi khảo sát, nhưng điều đó phải được kích hoạt bởi tác giả khảo sát. Người trả lời khảo sát có thể liên lạc với bạn và bạn sẽ có thể xem được thông tin được thu thập của người thực hiện khảo sát và khi thích hợp, làm việc với chúng tôi trong việc sửa đổi thông tin như vậy. Nếu một người thực hiện khảo sát liên lạc trực tiếp để sửa đổi các phản hồi khảo sát, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn (khách hàng của chúng tôi) và hướng dẫn người thực hiện khảo sát liên lạc với bạn.

5. An toàn dữ liệu

Chúng tôi có các biện pháp an toàn để bảo vệ thông tin của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của bạn. Tên người dùng duy nhất và mật khẩu phải được nhập mỗi lần một người đăng nhập vào. Chúng tôi làm việc với một bên thứ ba cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu để lưu trữ trang web của chúng tôi, các dịch vụ và phần mềm trong một môi trường sản xuất an toàn và công nghệ khác để hợp lý ngăn chặn truy cập từ những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Khi truyền tải thông tin nhạy cảm, chúng tôi cũng có công nghệ mã hóa có sẵn để sử dụng. (Xem Mã hóa dữ liệu dự án và Liên kết an toàn để biết thêm thông tin.)

Tất cả các công nghệ và quy trình của chúng tôi là không, tuy nhiên đảm bảo an ninh (xem Điều khoản dịch vụ để biết thêm thông tin).

Để biết thêm thông tin về các biện pháp an ninh của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi tại [email protected] và gọi điện 0977 232 366.

6. Chuyển quyền sở hữu tài khoản

Nếu bạn chuyển thông tin thanh toán tài khoản và điền thông tin liên hệ (ví dụ như các cá nhân đăng ký cho tài khoản hoặc người dùng được chỉ định trong ứng dụng của chúng tôi là các người quản trị tài khoản chính) cho một cá nhân hoặc tổ chức, quyền sở hữu tất cả các dữ liệu tài khoản của bạn do đó được truyền cho cá nhân hoặc tổ chức đó. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin bí mật, tùy chọn tài khoản, khảo sát, phản hồi dữ liệu khảo sát và/hoặc báo cáo tùy chỉnh, tùy chỉnh khảo sát hoặc mã phần mềm mà bạn có thể đã mua với nhóm dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi. Dữ liệu và quyền sở hữu tài khoản được lưu trữ và xử lý duy nhất với khách hàng. ASI không thể và không giám sát một khách hàng hoặc người sử dụng có thể chuyển dữ liệu hoặc quyền sở hữu tài khoản như thế nào hay tại sao.

7. Thay đổi chính sách riêng tư

Chúng tôi không ngừng cải thiện dịch vụ và mở rộng kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi chính sách riêng tư này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ đăng các chính sách mới trên trang web này kèm theo ngày cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại trang này cho các thông tin mới nhất về các chính sách riêng tư của chúng tôi.

Thêm thông tin

Nếu bạn có các câu hỏi về Chính sách riêng tư hoặc trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại [email protected]. Để biết thêm thông tin, bạn có thể gọi điện cho chúng tôi theo số 0977 232 366.

Cập nhật lần cuối: 15/7/2015