Trong thời gian sử dụng nếu gặp bất kỳ trục trặc nào hoặc lỗi do người sử dụng Khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Công ty ASI để được trợ giúp.

I. Những trường hợp được bảo hành:

- Bảo hành sản phẩm là: khắc phục những lỗi hỏng hóc, sự cố kỹ thuật xảy ra trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ mất phí của KsvPro.

- Các dịch vụ mất phí sẽ được ASI bảo hành trong toàn bộ thời gian hợp đồng gói dịch vụ của khách hàng còn hiệu lực.

II. Từ Chối trách nhiệm bảo hành

- Khách hàng hiểu rằng ASI sẽ không đảm bảo hoặc dự đoán bất kỳ lợi nhuận nào hoặc chịu trách nhiệm từ các dịch vụ KsvPro. Tất cả các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng và khách hàng đồng ý rằng sử dụng dịch vụ Ksvpro là có rủi ro riêng của nó.

- ASI không đại diện hoặc đảm bảo rằng: (a) Dịch vụ KsvPro sẽ đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của khách hàng (b) Các dịch vụ từ KsvPro có lỗi hoặc gián đoạn hoặc các kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ KsvPro là chính xác và đáng tin cậy hoặc (c) Tất cả những thiếu xót trong dịch vụ KsvPro có thể được tìm thấy hay sửa chữa thêm, các dịch vụ có thể bị gián đoạn hoặc không xuất hiện để phục vụ cho việc bảo trì hoặc nâng cấp.

- ASI sẽ không chịu trách nhiệm cho ( a) dịch vụ yếu do gây ra bởi hành vi trong kiểm soát của khách hách hoặc bất kỳ người sử dụng; (b)Không có khả năng cộng tác đơn hàng cụ thể hoặc thiết bị; (c) tương tác với những nhà cung cấp dịch vụ, các mạng, những người dùng hoặc thông tin hoặc tài nguyên tính toán khác thông qua internet; (d) các dịch vụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ khác; (f) hiệu năng thực hiện kém bởi lý do nào đó gây ra trên internet.