Quý khách có thể chuyển tiền, chuyển khoản, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ tại các hệ thống ngân hàng hoặc trụ sở ASI

1) Chuyển tiền/chuyển khoản:

- Áp dụng cho khách hàng ngoài khu vực nội thành (phạm vi giao hàng từ ngoài 20km tình từ trụ sở của ASI) và khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này. Các bước tiến hành như sau:

  1. - Đến Ngân hàng gần nơi ở của Quý khách nhất để chuyển tiền/chuyển khoản theo thông tin chi tiết ASI cung cấp: Số tiền, Tên đơn vị, số tài khoản, Ngân hàng mở tài khoản, nội dụng chuyển tiền/chuyển khoản.
  2. - Thông báo cho ASI (bằng điện thoại, email, SMS, ...) khi Quý khách đã thực hiện chuyển tiền/chuyển khoản.
  3. - Hoặc Quý khách vui lòng liên hệ với Bộ phận Bán hàng trực tuyến của ASI theo số 0973.451.423 (từ 8h30 đến 17h30 hàng ngày), để thông báo đã chuyển tiền.
  4. - Ngay khi nhận được báo cáo xác nhận từ Ngân hàng, ASI sẽ tiến hành thông báo lại cho Quý khách đồng thời kích hoạt gói dịch vụ KsvPro cho Quý khách.

- ASI sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin, Quý khách phải làm việc với Ngân hàng để được xử lý ổn thỏa, chỉ khi nào tiền được chuyển đến tài khoản của ASI, ASI sẽ xác nhận với Quý khách. Trong một số tình huống Quý khách có thể nhờ phía Ngân hàng mà Quý khách thực hiện giao dịch hoặc Ngân hàng của ASI sử dụng để kiểm tra đối chứng cần thiết.

2) Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc dịch vụ bên thứ ba (nganluong.vn):

- Quý khách đến trụ sở ASI để thực hiện thanh toán, nhân viên của ASI sẽ hướng dẫn Quý khách.

- Trong trường hợp Quý khách thanh toán thông qua nganluong.vn, Quý khách thực hiện quy trình chuyển tiền theo quy định của nganluong.vn. Ngay khi nhận được báo cáo xác nhận từ nganluong.vn, ASI sẽ tiến hành thông báo lại cho Quý khách đồng thời kích hoạt gói dịch vụ KsvPro cho Quý khách.