Khảo sát nơi làm việc

Một số ví dụ khảo sát mẫu

Mẫu khảo sát tổ chức sự kiện doanh nghiệp

Mẫu khảo sát này sẽ cung cấp cho các nhà hoạch định sự kiện chuyên nghiệp với các thông tin cần thiết để chuẩn bị cho sự kiện của mình và thông báo cho họ những thông tin cần thiết nên có khi họ tham gia.

Mẫu khảo sát bảo mật công việc của nhân viên

Mẫu khảo sát này được thiết kế để phân tích những hoạt động của nhân viên để một doanh nghiệp có thể đánh giá sự mức độ bảo mật và an toàn trong nơi làm việc của họ.

Mẫu khảo sát mức độ hài lòng về những lợi ích của nhân viên

Mẫu khảo sát này hữu ích cho bất kỳ công ty nào đang muốn tìm kiếm để có được cái nhìn sấu sắc về những nhân viên của họ đã hài lòng về những lợi ích nhận được như thế nào.

Mẫu khảo sát đánh giá hỗ trợ công nghệ thông tin

Mẫu khảo sát này hữu ích cho nơi làm việc nào đó đang tìm hiểu để đánh giá hiệu quả của những nhân viên hỗ trợ công nghệ thông tin của họ.

Mẫu khảo sát đánh giá hiệu quả người quản lý

Mẫu khảo sát này hữu ích cho các doanh nghiệp đang tìm hiểu để đánh giá mức độ hiệu quả của người quản lý.

Đăng ký dùng thử

Dùng thử KsvPro để cảm nhận sự khác biệt

Video giới thiệu

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm