Khảo sát tổ chức phi lợi nhuận

Một số ví dụ khảo sát mẫu

Mẫu khảo sát phản hồi nhà tài trợ

Gửi một bảng hỏi trực tuyến để hiểu về những quan điểm, những động cơ, những thái độ, và đưa ra những mô hình của các nhà tài trợ hiện tại và tiềm năng của bạn. Thăm dò ý kiến ​​những người hỗ trợ bạn để khám phá ai là người tạo nên cơ sở của bạn. Tại sao họ hỗ trợ sự nghiệp hoặc tổ chức của bạn? Những vấn đề mà họ muốn tổ chức của bạn tập trung vào? Bắt đầu một cuộc đối thoại với các nhóm có ảnh hưởng này, xác định các tiềm năng phát triển, và tận dụng những thông tin này để tăng tài trợ và gây quỹ hiệu quả của nhà tài trợ.

Mẫu khảo sát phản hồi gây quỹ

Mẫu khảo sát này cung cấp cho các nhà hoạch định sự kiện gây quỹ các thông tin cần thiết để đánh giá chất lượng của các sự kiện của họ và cải tiến các sự kiện trong tương lai.

Mẫu khảo sát đăng ký tình nguyện viên

Mẫu khảo sát này rất hữu ích cho bất kỳ tổ chức tình nguyện nào tìm cách để đăng ký tình nguyện viên một cách dễ dàng và những thời gian họ sẵn sàng trong cơ sở dữ liệu thời gian bạn đưa ra.

Mẫu khảo sát phản hồi tình nguyện viên

Khảo sát phản hồi tình nguyện viên rất hữu ích cho bất kỳ tổ chức nào đang tìm kiếm để có cái nhìn sâu sắc về những tình nguyện viên của họ cảm nhận về làm việc cho họ như thế nào. Các dữ liệu thu được từ khảo sát này có thể được sử dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu tình nguyện viên và xác định điểm mạnh, điểm yếu của công ty.

Đăng ký dùng thử

Dùng thử KsvPro để cảm nhận sự khác biệt

Video giới thiệu

Video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm

Hướng dẫn sử dụng

Xem hướng dẫn sử dụng phần mềm