Predict the outcome of the game Dynamo Kyiv sv Manchester City | Dự đoán kết quả trận đấu

Had to wait until 17 years, Dynamo Kiev to attend a new round matches Champions League knockout. Whether they can make history in the Champions League first leg round 1/8.


Đã chờ tới 17 năm, Dynamo Kiev mới lại dự một trận đấu thuộc vòng knockout Champions League. Liệu họ có thể làm lên lịch sử tại lượt đi vòng 1/8 Champions League