Các giải thích thang đo Likert

Bạn hầu như đã quen thuộc với loại thang đo đánh giá cơ bản này. Có thể nó là một khảo sát email từ một cửa hàng hỏi về mức độ hài lòng của bạn với một chuyến thăm gần đây là như thế nào. Hoặc nó có thể là một bưu thiếp chuyển cho bạn tại hội nghị bán hàng ngày cuối cùng bạn tham dự.

Nếu bạn đang cố gắng để đo lường thái độ hoặc hành vi của ai đó, một thang đo Likert là một trong những cách phổ biến nhất (và đáng tin cậy) để thực hiện. Một thang đo Likert đo các thái độ và hành vi bằng cách sử dụng các lựa chọn trả lời để phân vùng phạm vi từ tệ nhất đến tốt nhất (ví dụ, rất không hài lòng đến rất hài lòng). Không giống như một câu hỏi đơn "có / không", một thang thang đo Likert cho phép bạn phát hiện ra mức độ của ý kiến. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các chủ đề nhạy cảm hoặc khó khăn hoặc làm chủ vấn đề. Có một phạm vi các phản hồi cũng sẽ giúp bạn dễ dàng xác định các lĩnh vực cần cải thiện, dù là bạn đang gửi một bảng câu hỏi để hiểu được mức độ hiệu quả của quá trình bạn đang giảng dạy, hoặc thu thập ý kiến ​​của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại cửa hàng làm đẹp của bạn.

Dưới đây là một số thực hành tốt nhất mà bạn sẽ thấy có ích trước khi bắt đầu câu hỏi hoặc khảo sát của bạn.

Các mẹo và các thực hành tốt nhất cho thang đo likert

  • Duy trì nhãn cho nó. Các thang đo được đánh số, hoặc các thang đo được đánh dấu từ 1 đến 5 (ví dụ) đã cũng đã được chứng minh rằng tạo cho người trả lời khảo sát gặp khó khăn, vì họ có thể không ngay lập tức biết điểm đầu hay điểm cuối là tích cực hay tiêu cực. Thay vào đó, sử dụng các từ để gán nhãn của bạn, tức là "tệ" cho đến 'tuyệt vời'.
  • Duy trì tính đơn cực. Bất cứ khi nào có thể, cố gắng sử dụng một thang đo "đơn cực" để phạm vi từ "cực kỳ" đến  "không phải tất cả” hơn là một cái gì cực kỳ đến một cái cực kỳ khác.  Ví dụ, tốt nhất là sử dụng một thang đo động từ "vô cùng dũng cảm" đến "không phải tất cả dũng cảm", chứ không phải là một thang đo mà dao động từ "vô cùng dũng cảm" đến "vô cùng nhút nhát." Tại sao? Quy mô đơn cực chỉ là dễ dàng hơn để mọi người suy nghĩ về nó và bạn có thể chắc chắn rằng một đầu là đối diện chính xác của người khác, tạo cho nó có phương pháp luận hơn là  nghe điều tốt.
  • Duy trì số lẻ. Các thang đo với một số lẻ các giá trị (ví dụ: 1-đến-7, 1-đến-9, 0-đến-4) sẽ có một trung điểm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người được hỏi gặp khó khăn để xác định quan điểm của họ trên một thang đo lớn hơn bảy. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn cung cấp hơn 7 lựa chọn phản hồi, mọi người có thể sẽ bắt đầu chọn một câu trả lời một cách ngẫu nhiên, mà có thể làm cho dữ liệu của bạn vô nghĩa.  Chúng tôi đề xuất năm điểm thang đo cho một thang đo đơn cực, và bảy điểm thang đo cho một thang đo lưỡng cực.
  • Duy trì tính liên tục. Tùy chọn phản hồi trong một thang đo nên được đặt cách đều nhau. (Khoảng cách giữa các điểm thang đo cần được như vậy trong suốt thang đo để làm cho thang đo rõ ràng và ít mơ hồ hơn.) Điều này có thể khó khăn khi sử dụng từ nhãn thay vì số.
  •  Duy trì tính tổng thể. Các thang đo nên trải liên tục toàn bộ các phản hồi. Ví dụ, nếu một câu hỏi hỏi cà phê của bạn nóng như thế nào và thang đo trả lời từ "cực nóng" đến "khá nóng", những người trả lời nghĩ rằng cà phê không nóng và như vậy không biết câu trả lời để lựa chọn.
  • Duy trì tính logic. Thêm câu hỏi logic để tiết kiệm thời gian cho người thực hiện khảo sát. Ví dụ, giả sử bạn muốn hỏi bao nhiêu người khách quen của bạn rất thích nhà hàng của bạn và sau đó chỉ chi tiết hơn khi họ không hài lòng với một cái gì đó. Để làm điều này, chỉ cần thêm câu hỏi logic để chỉ những người không hài lòng chuyển tới một câu hỏi để yêu cầu đề xuất cải tiến.
  • Duy trì tính nghi vấn. Hỏi những câu hỏi bất cứ khi nào có thể thay vì sử dụng  việc chấp thuận với các đề xuất. Tránh các thang đo đồng ý / không đồng ý bất cứ khi nào có thể vì chúng dẫn đến sai số cao.

Cho dù bạn đang đo sự hài lòng, hiệu quả, khả năng, hoặc tần số, xem xét việc sử dụng thang đo Likert cho cuộc khảo sát hoặc bảng hỏi tiếp theo của bạn! Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Loại câu hỏi một lựa chọn để tạo ra một thang đo Likert.