Sử dụng bỏ qua logic để tăng số lượng phản hồi

Sử dụng bỏ qua logic để tăng số lượng phản hồi

Bỏ qua logic là một tính năng hữu ích của phần mềm khảo sát trực tuyến. Bằng cách chỉ hiển thị những câu hỏi...


Sự quan trọng của thứ tự các câu hỏi khảo sát

Sự quan trọng của thứ tự các câu hỏi khảo sát

Một ngày mưa gần đây cung cấp cho chúng tôi một lời nhắc nhở tốt rằng câu hỏi có thể tạo ra một sự khác biệt...


Lý do bạn thực hiện một khảo sát? Tầm quan trọng của mục tiêu

Lý do bạn thực hiện một khảo sát? Tầm quan trọng của mục tiêu

Mọi người thực hiện các khảo sát cho nhiều loại lý do, nhưng tất cả các cuộc khảo sát hoàn hảo có một vài điểm...


Lợi ích của việc tiến hành khảo sát qua mạng xã hội

Lợi ích của việc tiến hành khảo sát qua mạng xã hội

Mạng xã hội đã thay đổi các cộng đồng trực tuyến không chỉ bởi vì nó cung cấp cơ hội hấp dẫn cho truyền thông,...


Tiến hành khảo sát hài lòng khách hàng

Tiến hành khảo sát hài lòng khách hàng

Tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng là một công cụ kinh doanh quan trọng. Nó giúp để tìm ra bao nhiêu khách...


Các tính năng hữu ích trong khảo sát trực tuyến

Các tính năng hữu ích trong khảo sát trực tuyến

Sự thành công của các cuộc khảo sát trực tuyến phụ thuộc vào một kế hoạch cẩn thận và lựa chọn các loại câu...


Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân

Khảo sát sự hài lòng của bệnh nhân là những công cụ vô cùng quan trọng để đảm bảo tổ chức chăm sóc sức khỏe...


Ưu điểm của việc sử dụng thang đo Likert

Ưu điểm của việc sử dụng thang đo Likert

Thang đo Likert sử dụng thử nghiệm tâm lý để đo niềm tin, thái độ và quan điểm. Các câu hỏi sử dụng báo cáo và...


Sử dụng khảo sát trực tuyến miễn phí để thực hiện nghiên cứu của bạn

Sử dụng khảo sát trực tuyến miễn phí để thực hiện nghiên cứu của bạn

Nghiên cứu là một từ quá phổ biến, xem như là một thuật ngữ tìm kiếm đơn giản trên Google hoặc Wikipedia. Trong thực...


Điều hướng khảo sát linh hoạt bằng cách bỏ qua logic

Điều hướng khảo sát linh hoạt bằng cách bỏ qua logic

Bằng cách sử dụng bỏ qua logic (Skip Logic) trong các cuộc điều tra của mình, bạn sẽ có cơ hội để loại bỏ thiên vị...