Predicting outcome of the match Manchester City vs Real Madrid

Manchester City may have underestimated the experience factor, however, the individual talent that Manchester City owner is enough to create "hot spots" in the fight with the superstars of Real Madrid.


Manchester City có thể bị đánh giá thấp hơn về yếu tố kinh nghiệm, tuy vậy, tài năng của mỗi cá nhân mà Man City sở hữu cũng đủ để tạo ra những “điểm nóng” trong cuộc đấu với các siêu sao của Real Madrid.

Man City tựa như phiên bản cấp cao hơn của Wolfsburg. Họ đáng sợ vì không biết sợ hãi. Do đó, Real Madrid sẽ phải rất cẩn trọng ở cuộc chiến đêm nay.