Tại sao bạn nên sử dụng một phần mềm khảo sát trực tuyến

Một phần mềm khảo sát trực tuyến là rất hữu ích cho những người muốn tạo ra một cuộc khảo sát trực tuyến. Nó sẽ chịu trách nhiệm triển khai, cùng với việc xuất bản các phương pháp khác nhau cho bộ sưu tập dữ liệu phản hồi và phân tích kết quả nhận được.Nó sẽ làm tất cả điều này bằng cách sử dụng hệ thống phân tích khảo sát và module báo cáo về kết quả khảo sát trực tuyến.

Các cuộc khảo sát được tiến hành phổ biến nhất sử dụng phần mềm khảo sát trực tuyến là khảo sát sự hài lòng của khách hàng, nghiên cứu học tập, lao động và phản hồi bệnh nhân và những trang web kinh nghiệm người dùng. Có rất nhiều các cuộc khảo sát khác nhau sử dụng phần mềm khảo sát trực tuyến tuy nhiên đây là những khảo sát phổ biến nhất. Bằng cách sử dụng công cụ này bạn sẽ làm tăng tỷ lệ phản hồi và cải thiện tính chính xác của kết quả và cách thức chúng được tổng hợp.

Ví dụ phần mềm khảo sát trực tuyến sẽ thiết kế toàn bộ khảo sát của bạn. Nó sẽ định dạng câu hỏi của bạn và sắp xếp chúng một cách thân thiện mà chỉ đơn giản là để đọc và trả lời dễ dàng hơn. Điều này là cực kỳ quan trọng đối với khảo sát của bạn, cho dù đặt một biểu tượng thương hiệu kinh doanh hay đơn giản là cung cấp những hình ảnh liên quan đến câu hỏi của bạn. Điều này thường bị bỏ qua bởi hầu hết mọi người tin rằng tính thẩm mỹ của câu hỏi là không cần thiết, nó ảnh hưởng đến các phản hồi và kết quả, tuy nhiên khi được thiết kế tốt nó đã chứng minh là điều này cũng góp phần quan trọng vào việc tăng ti lệ phản hồi.

Tại sao bạn nên sử dụng một phần mềm khảo sát trực tuyến

Phần mềm khảo sát trực tuyến sẽ cho phép không giới hạn số lượng của các cuộc khảo sát được tạo ra. Chức năng sao chép khảo sát rất có lợi vì nó sẽ tạo ra các cuộc khảo sát cho bạn dựa trên bố cục trước đó; đây là một cách nhanh chóng và hiệu quả tái tạo một định dạng khảo sát thành công trước đó mà không tốn công sức của bạn.

Tại sao bạn nên sử dụng một phần mềm khảo sát trực tuyến 1

Bằng cách sử dụng phần mềm khảo sát trực tuyến, bạn sẽ có thể theo dõi phản hồi cá nhân của mỗi người trả lời, nó cho phép bạn phân tích và đối chiếu các thông tin phù hợp. Cho dù bạn muốn tập trung vào một giới tính ở độ tuổi nhất định hay ở một vị trí địa lý cụ thể, nó đều cho phép bạn dễ dàng so sánh tất cả các kết quả nào cho tìm kiếm này; và so sánh nó với kết quả chi tiết cụ thể khác. Điều này sẽ cung cấp cho bạn kết quả chính xác.

Tại sao bạn nên sử dụng một phần mềm khảo sát trực tuyến 2

Bạn cũng sẽ có thể xem các báo cáo cuối cùng có chứa tất cả các kết quả và lọc nó qua một bảng tính excel, hoặc xuất báo cáo định dạng spss. Bằng cách này bạn dễ dàng đối chiếu và ghi lại tất cả các kết quả nhận được, phần mềm khảo sát trực tuyến sẽ báo cáo tất cả những điều này cho bạn.
Ưu điểm cuối cùng của phần mềm khảo sát trực tuyến là một số lượng không giới hạn các dữ liệu có thể được thu thập. Điều này được coi là có lợi trong lâu dài như phản hồi có thể thay đổi theo thời gian; tất nhiên tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu. Bạn có thể đợi đến ngày thống kê đủ số lượng ý kiến mà mình cần.

Dữ liệu được lưu trữ không giới hạn thời gian, có nghĩa; như tôi đã đề cập trước đó, bạn sẽ có thể để đối chiếu kết quả đó và xem tất cả các thay đổi bất kỳ thời gian nào.