5 bí quyết để có một cuộc khảo sát trực tuyến thành công

Cuộc khảo sát trực tuyến thành công sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và giúp bạn có định hướng rõ ràng trong việc cải thiện các hệ thống hiện có. Cho dù bạn đang tham gia vào một doanh nghiệp nhỏ đang phát triển hoặc là một phần của doanh nghiệp lớn thì sự gia tăng số lượng các cuộc khảo sát trực tuyến đã đạt được những thành công nhất định.

Bí quyết đầu tiên để tạo nên thành công của một cuộc khảo sát trực tuyến đó là sở hữu trong tay phần mềm khảo sát trực tuyến tốt nhất. Các tính năng được cung cấp phải bao gồm nhiều thứ như: thiết kế đơn giản, báo cáo chi tiết, các mẫu giao diện, các câu hỏi, bỏ qua logic và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Tất cả điều này sẽ giúp bạn đạt được những kết quả tốt nhất có thể. Mặc dù không phải là hoàn toàn cần thiết nhưng nó vẫn cải thiện được những phản hồi thu được do thiết kế, để trở thành một tính năng dễ tùy chỉnh trên trang web của bạn. Điều này cho phép bạn chèn các hình ảnh, tùy chỉnh mỗi trang, thêm tính năng mật khẩu bảo vệ và đặt biểu tượng của bạn trên mỗi trang. Điều này cũng sẽ trở nên có lợi ích nếu như nghiên cứu và những câu hỏi của bạn có thể được liên kết với một hình ảnh hoặc một chương trình khuyến mại hay ưu đãi tiềm năng.

5 bí quyết để có một cuộc khảo sát trực tuyến thành công

Bây giờ, để có một cuộc khảo sát trực tuyến thành công, bạn cần cho phép những người trả lời đưa ra đáp án cho các câu hỏi ẩn danh. Điều này sẽ giúp kết quả cuối cùng của bạn trở nên trung thực hơn nếu quan điểm của họ không gắn liền với tên của họ. Nó cũng cho phép họ nói chuyện một cách tự do và cởi mở hơn. Cuộc khảo sát của bạn sẽ mất đi  một số người tham gia nếu yêu cầu điền các thông tin cá nhân vì một số người sẽ không muốn điền vào bảng câu hỏi đó. Một cuộc khảo sát trực tuyến thành công luôn đề cao sự ẩn danh và tính đơn giản.

Nội dung của những câu hỏi thực sự liên quan đến những gì bạn nghiên cứu và việc tìm kiếm cách thức để đạt được những câu trả lời quả thực khó hơn so với ta tưởng tượng. Mọi câu hỏi phải giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải kể cả nó là về sự hài lòng của khách hàng, sản phẩm, mục tiêu cho những người lao động hoặc đơn giản chỉ là xác định được những ý kiến của mọi người. Bạn phải có một mẫu định dạng các câu hỏi rằng sẽ có những kết quả nào xảy ra. Chỉ có như vậy thì sau đó bạn mới có được một cuộc khảo sát trực tuyến thành công.


Sự tham gia của mọi người là nhân tố chính trong việc đạt được một cuộc khảo sát trực tuyến thành công. Những người tham gia sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tham gia vào cuộc khảo sát của bạn mà bạn lại cung cấp một hộp văn bản bên cạnh việc lựa chọn và đánh giá các câu hỏi. Bằng cách này, nếu họ cảm thấy điều đó không đủ để bày tỏ quan điểm của mình thì họ có thể đưa ra ý kiến để bạn biết và cung cấp cho bạn các kết quả chính xác hơn.


Bí quyết cuối cùng để có một cuộc khảo sát trực tuyến thành công là bạn phải có được những bản báo cáo toàn diện và chi tiết từ phần mềm chọn lựa sau khi hoàn thành cuộc khảo sát đó. Trong cuộc khảo sát bạn có thể đưa ra các câu hỏi đơn giản để thu thập dữ liệu ví dụ như: vị trí địa lý, tuổi, giới tính của người tham gia. Điều này cho phép báo cáo của bạn đối chiếu cho phù hợp với thông tin, hiển thị cho bạn mọi kết quả và cho phép bạn nhìn nhận về đối tượng khách hàng khác nhau từ các vị trí địa lý.


Công bằng mà nói, cuộc khảo sát trực tuyến thành công là một trong những thứ cung cấp cho bạn nhiều những ý kiến và câu trả lời nhất. Phần mềm khảo sát trực tuyến Ksvpro sẽ cho phép bạn đạt được những mục tiêu khách hàng rộng lớn hơn theo các chi tiết cụ thể cùng với việc tạo ra các kết quả đứng đắn cho bạn