7 lời khuyên khi thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến

Các câu hỏi khảo sát trực tuyến là công cụ thường được sử dụng để tìm hiểu ý kiến và góp ý về những ưu nhược điểm của sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng.

Thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến hiệu quả đáp ứng đầy đủ các mục tiêu đề ra là một nghệ thuật và có những quy định cụ thể khi thực hiện điều này. Dưới đây là 7 mẹo giúp để thiết kế bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến chuyên nghiệp giúp công việc của bạn đạt hiệu quả.

7 lời khuyên khi thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến

1. Các từ ngữ của câu hỏi không chỉ rõ ràng mà còn đơn giản trong ngôn ngữ, tránh sử dụng thuật ngữ hoặc từ viết tắt vì nó có thể không quen thuộc với người trả lời. Từ ngữ rõ ràng và dễ hiểu là điều cần thiết để truyền tải thông điệp câu hỏi và mục đích của cuộc khảo sát.

2. Một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến hiệu quả khi các câu hỏi được thiết kế để gợi ra những ý kiến ​​của người trả lời và không gây hiểu lầm, thiên vị cho câu trả lời của họ bởi việc sử dụng các từ ngữ chủ đạo. Các từ ngữ nên được xem xét trước khi sử dụng trong một câu hỏi trực tuyến, để thay thế các từ hoặc cụm từ chủ đạo.

3. Các phương pháp tiếp cận tổng thể để thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến phải là cách tiếp cận hình phễu. Nghĩa là các câu hỏi đầu nên là câu hỏi chung chung, và những câu hỏi cụ thể nên được đặt ở cuối cùng. Như vậy câu hỏi phục vụ chung như là một cách giới thiệu cho các câu hỏi cụ thể khác làm theo.

4. Các câu hỏi nhiều lựa chọn là một thành phần không thể thiếu của một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến. Vậy nên các đáp án lựa chọn bắt buộc phải rõ ràng. Tránh gây nhầm lẫn cho người trả lời và làm cản trở việc tiếp nhận phản hồi.

Câu hỏi nhiều lựa chọn cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách.

Câu hỏi nhiều lựa chọn

5. Thiết kế câu hỏi rõ ràng, cụ thể là rất quan trọng. Nó cho phép người trả lời hiểu đúng thông điệp câu hỏi. Từ ngữ cụ thể giúp người trả lời đễ hiểu và trả lời cho phù hợp.

6. Khi thiết kế một cuộc khảo sát trực tuyến, tránh dùng các câu hỏi về ý định của người trả lời trong tương lai. Dự đoán như vậy hầu hết có xu hướng không chính xác, vì vậy dữ liệu họ cung cấp không đáng tin cậy.

7. Cuối cùng, đối với câu hỏi mời người trả lời đưa ra các đề xuất của họ, và các câu hỏi gợi ý liên quan nên được hỏi một cách trực tiếp hơn về các khía cạnh của sản phẩm cụ thể hay dịch vụ điều này rất được hoan nghênh.

Tóm lại, việc thiết kế một bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến thực sự là một hoạt động nghệ thuật, và các câu hỏi được thiết kế sẽ được đọc lại và chỉnh sửa để phù hợp với các quy tắc được tính toán trước, chứa thông tin hiệu quả, thông điệp rõ ràng là lời mời hữu hiệu để thu được các ý kiến ​​và gợi ý trả lời '. Kiểm tra bảng câu hỏi trước khi tung ra chúng cũng có thể giúp đánh giá hiệu quả.