Hướng dẫn nhanh tạo bảng câu hỏi trực tuyến

Trước tiên bạn cần biết chính xác rằng cái gì là mục tiêu trong học tập và nghiên cứu của bạn. Bạn cần có khả năng ghi rõ những mục tiêu này bằng 1 cụm từ, câu hỏi hoặc 1 thước đo nhằm đạt được thành công khi tạo bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến.

Qua việc xác định mục tiêu rõ ràng về những gì bạn muốn nghiên cứu và lý do tại sao, cuối cùng bạn sẽ đạt được kết quả. Tuy nhiên điều này sẽ không mang lại lợi ích nếu như bạn không biết những gì bạn phải làm với các kết quả đã đạt được. Việc tạo 1 bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến là cách để định lượng các ý kiến và quan điểm.

Điều cần thiết là phải có 1 tầm nhìn về những thông tin được bạn tổng hợp sau đó sẽ như thế nào . Bằng việc có báo cáo trực quan và kiến thức về đầu ra của thông tin bạn cần, sẽ dễ dàng hơn để đặt những câu hỏi trực tiếp và cụ thể hơn trong bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn.

Hướng dẫn nhanh tạo bảng câu hỏi trực tuyến

Những câu hỏi của bạn phải được đặt vào trong từng chủ đề. Để tạo bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn đúng cách thì tốt nhất là xếp hạng các chủ đề của bạn theo thứ tự tầm quan trọng của chúng; bằng cách này bạn sẽ truyền tải thông điệp của bạn vào các câu hỏi liên quan đến những chủ đề. Mỗi câu hỏi phải được viết với mục đích hướng đến thông tin phù hợp. Một câu hỏi không rõ ràng phải không chứa nội dung gì sẽ không tạo ra kết quả cuối cùng. 

Mẹo quan trọng và rõ ràng nhất để tạo 1 bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến là phải giữ những câu hỏi đơn giản. Bạn phải giữ các câu hỏi ngắn, trực tiếp và dễ hiểu trên cơ sở chung. Bạn phải nhớ rằng đây có mục đích hướng đến đa số công chúng và nếu những câu hỏi và định dạng không cơ bản thì bạn sẽ có tỉ lệ rời khỏi cao hơn trong bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của mình. 

Điều quan trọng là thời gian để hoàn thành cuộc điều tra là bao lâu. Nếu mất nhiều hơn 50 phút thì thật khó để dự đoán xem người trả lời thực tế sẽ trả lời hay là bỏ qua nó. Các cuộc khảo sát trực tuyến phải chứa những câu hỏi mở và câu hỏi đóng, điều này bạn có thể phân tích dữ liệu đơn giản 50/50 và sau đó được đại diện với những ý kiến sâu trong 1 kết thúc mở.

Một mẹo nhỏ chọn bạn là thử cuộc khảo sát trên 10 người trước khi đưa nó lên trang web. Bạn phải coi đây như 1 cuộc khảo sát ý kiến phản hồi và nó cực kỳ quan trọng trước khi bạn đi tiếp với bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của mình để nhận được thông tin phản hồi đáng tin cậy. Khi điều này hoàn thành, sẽ là điều tốt để sửa đổi và rà soát lại bảng câu hỏi với bất kì sửa đổi, cải tiến hoặc gợi ý nào được đưa ra ở cuộc khảo sát thử.

Bạn phải chắc chắn rằng phần mềm khảo sát trực tuyến bạn chọn có các mẫu câu hỏi và tính năng tốt nhất; ví dụ như bỏ qua logic và các trang trống.Điều này sẽ làm cho bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn thân thiện hơn, thông minh hơn và giúp loại bỏ các câu hỏi không cần thiết, do đó xóa bỏ những trường hợp rời khỏi cuộc điều tra.

Tạo bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến là cách hữu hiệu nhất để thu thập thông tin trên quy mô chung; kết hợp với khả năng hướng dẫn trực tiếp 1 câu hỏi cho 1 đối tượng khách hàng cụ thể. Những thông tin thu được từ các cuộc điều tra thường rất đáng giá!