So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy

Tỷ lệ gia tăng của việc phát hành một cuộc khảo sát trực tuyến so với giải pháp khảo sát giấy cho khách hàng ngày càng tăng cao.

Trong quá khứ khảo sát giấy đã được phổ biến, nhưng sự bùng nổ của công nghệ thông tin cùng với việc sử dụng rộng rãi các trang web trên toàn thế giới đã dẫn đến sự lan tỏa của các cuộc khảo sát trực tuyến, báo cáo được tổng kết nhanh chóng. Đúng là cuộc khảo sát giấy có lợi thế là phục vụ như là các tài liệu, nhưng mặt khác, nó cũng làm gia tăng trong tiêu thụ giấy, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và chính sách xanh trên toàn thế giới.

So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy

Ngoài việc tiết kiệm kinh tế hơn so với khảo sát giấy, các cuộc khảo sát trực tuyến, so với cuộc khảo sát giấy là có lợi ích rất rõ ràng. Việc thu thập dữ liệu và quá trình phân tích tiếp theo là một, hiệu quả, cũng như thủ tục hiệu quả trơn tru hơn, tiết kiệm nhiều chi phí. Không có chi phí phát sinh cho nguyên liệu giấy, in ấn, hoặc bưu chính. Cho phép các công ty tránh các chi phí không cần thiết, vì nó cung cấp hiệu quả chi phí tốt hơn và một phương pháp rẻ hơn. Khảo sát trực tuyến, so với cuộc khảo sát giấy luôn cho thấy những ưu điểm vượt trội.

So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy - biểu đồ hình cột

Đối với tốc độ xử lý với bảng câu hỏi trực tuyến là một lần nữa một chiến thắng là điều không thể nghi ngờ. Khảo sát trực tuyến được phân phối ngay lập tức, và kết quả được tích lũy trong thời gian thực. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể phân tích các dữ liệu tích lũy ngay lập tức, trong đó, bên cạnh việc nhanh chóng, cung cấp các lợi thế nhất của tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu của người sử dụng. Dữ liệu được thu thập có thể xuất ra nhiều định dạng, dễ dàng lưu trữ, tái sử dụng lại nhiều lần. Các báo cáo của khảo sát trực tuyến có thể hiển thị ở dạng biểu đồ trực quan mà người sử dụng không phải tốn thời gian loay hoay tổng hợp.

So sánh khảo sát trực tuyến và khảo sát giấy - biểu đồ hình tròn

Với sự dễ dàng sử dụng, các cuộc khảo sát trực tuyến là công cụ vô giá cho các công ty quyết định lặp lại các hành vi của các cuộc điều tra tương tự trong khoảng thời gian nhất định trong tương lai. Những hành vi lặp đi lặp lại như vậy có hiệu quả như chúng có thể cung cấp dữ liệu có giá trị được sử dụng để phân tích xu hướng.