Skip logic trang

Skip logic trang cho phép bạn chuyển từ trang này đến các trang khác theo chiều tiến trong khảo sát.

Đường dẫn Skip logic trang không phụ thuộc vào câu trả lời của người khảo sát. Logic trang sẽ tự động chuyển người phản hồi để các trang được chỉ định bất kể lựa chọn trả lời của người phản hồi là gì.

Thêm logic

Để thêm Skip logic trang:

  1. Trong phần thiết kế câu hỏi, tại trang bạn muốn thiết lập logic, nhấp chọn Thiết lập trang
  2. Hộp thoại xuất hiện, chọn Thiết lập trang logic
  3. Chọn trang bạn muốn chuyển đến
  4. Nhấp Lưu thiết lập

Kiểm tra logic! Bạn có thể vào phần Xem trước ở menu trên cùng để chạy thử khảo sát và kiểm tra xem các thiết lập logic đã hoạt động đúng mong muốn của bạn chưa.

Chi tiết

  • Skip logic sẽ hoạt động khi một người phản hồi nhấp chuột vào nút Tiếp tục.
  • Trong trường hợp bạn thiết lập cả Skip logic trang và Skip logic câu hỏi thì Skip logic trang sẽ được ghi đè (có hiệu lực), Skip logic câu hỏi sẽ không có hiệu lực.
  • Bạn chỉ nên di chuyển những người phản hồi tiến về phía trước của khảo sát-nếu bạn chuyển người phản hồi ngược lại, nó có thể tạo ra một vòng lặp vô tận và ngăn chặn họ hoàn thành khảo sát.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thiết lập mật khẩu cho khảo sát

Khảo sát của bạn được thiết kế chỉ để thu thập thông tin phản hồi từ...

Thiết lập thông báo phản hồi

Thiết lập thông báo phản hồi giúp bạn quản lý được tần suất cũng như số...

Thiết lập tùy chỉnh các thông báo

Thông tin về Thiết lập tùy chỉnh các thông báo đang được cập nhật

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang

Đảo ngẫu nhiên vị trí các trang của KsvPro cho phép bạn thiết kế khảo sát mà...

Thiết lập danh sách mã truy cập

KsvPro hỗ trợ bạn tạo một danh sách các mã truy cập để chỉ những người...