Chính sách giảm giá

Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và sinh viên được giảm giá, chính sách giảm giá chỉ áp dụng cho gói PROFESTIONAL và ENTERPRISE


Các hạn chế của gói BEGINER (Miễn phí)

Danh sách dưới đây làm nổi bật một số hạn chế đáng kể về gói BEGINER miễn phí – Nó là không toàn diện.


Tùy chọn thanh toán theo tháng

Các gói dịch vụ là sẵn có cho các tùy chọn thanh toán theo tháng. Bạn có thể thanh toán bằng thẻ ATM, ngân lượng dựa trên vòng đời thanh toán 1, 3 hoặc 6 tháng


Gói BEGINER (Miễn phí) của KsvPro

Gói BEGINER là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tạo và gửi khảo sát cũng như xem các kết quả khảo sát trong tài khoản của bạn. Gói BEGINER bao gồm:


Đăng ký và nâng cấp

Khi bạn đăng ký, bạn có thể chọn từ nhiều gói dịch vụ. Các gói mất phí của KsvPro cho phép bạn truy cập các chức năng cao cấp bổ sung cho tất cả các hạn...