Tạo khảo sát trống

Khảo sát trống là khảo sát khi bạn tạo ra không có bất kỳ một câu hỏi nào trong khảo sát, bạn phải tự xây dựng các câu hỏi khảo sát bằng...


Tạo khảo sát mẫu

Khảo sát mẫu là khảo sát đã có sẵn các câu hỏi khảo sát được thiết kế theo các lĩnh vực, chủ đề khác nhau. Nếu bạn đang có ý định thiết...


Tạo khảo sát từ tập tin Word

Trong KsvPro, bạn có thể tạo khảo sát bằng cách biên soạn trước các câu hỏi trên Word sau đó import vào hệ thống KsvPro.


Tạo bình chọn

Bình chọn hay Thăm dò ý kiến là một cách tương tác và nhanh để hỏi một câu hỏi duy nhất của khách truy cập trang web của bạn. Bạn cũng...