Lý do bạn thực hiện một khảo sát? Tầm quan trọng của mục tiêu

Mọi người thực hiện các khảo sát cho nhiều loại lý do, nhưng tất cả các cuộc khảo sát hoàn hảo có một vài điểm chung. Các khảo sát hoàn hảo:

Tầm quan trọng của mục tiêu trong thiết kế khảo sát

Mọi người thực hiện các khảo sát trực tuyến cho nhiều loại lý do, nhưng tất cả các cuộc khảo sát hoàn hảo có một vài điểm chung. các khảo sát hoàn hảo:

 • Có một mục đích rõ ràng
 • Dễ dàng để quản lý
 • Dễ dàng để thực hiện
 • Thu được dữ liệu chính xác
 • Giúp bạn tự tin thực hiện các quyết định

Vì vậy, tất nhiên, bạn muốn khảo sát của bạn là hoàn hảo. Nhưng bạn bắt đầu thế nào?

Các cơ sở của tất cả các dự án khảo sát tốt nhất được chuẩn bị rất lâu trước khi các câu trả lời đầu tiên xuất hiện trong đó; chúng bắt đầu trong những gì chúng ta gọi là giai đoạn Cần thiết của thiết kế khảo sát, và đó là những gì chúng ta sẽ được liệt kê đây.

Thông thường chúng ta hay bắt đầu luôn với những câu hỏi cũng như màu sắc trình bày, nhưng không có một sự hiểu biết thấu đáo về lý do tại sao chúng ta đang hỏi những câu hỏi này, chúng ta có nguy cơ gây nguy hiểm cho dữ liệu của chúng ta.

Lý do tại sao thiết kế khảo sát

Dành thời gian để lên kế hoạch các kết quả thiết kế khảo sát của bạn trong:

  1. Các khảo sát chạy trơn tru hơn

  2. Những người phản hồi thoải mái hơn

  3. Dữ liệu chính xác hơn

  4. Báo cáo đơn giản hơn

Lý do bạn muốn thực hiện một khảo sát?

Khi quyết định chạy một khảo sát, bạn cần phải hiểu rõ mục đích và mục tiêu của nó. Chắc chắn bạn muốn hỏi một số người cụ thể một số câu hỏi, nhưng kế hoạch bạn thực hiện với những câu trả lời của họ là gì?

Trước khi bạn tạo một lựa chọn đơn, động não với tất cả các bên liên quan để xác định đó là chính xác những gì bạn hy vọng đạt được với khảo sát của bạn. Một khi bạn đã đặt ra những mục tiêu, bạn có thể dễ dàng lựa chọn và tinh chỉnh các mục tiêu chi tiết hơn. Điều này giúp tất cả các bên liên quan biết những hành động sẽ được thực hiện dựa trên các kết quả khảo sát.

Các câu hỏi giúp bạn xác định sự cần thiết của khảo sát

Vì tất cả chúng ta nghĩ về những điều giống nhau trong cuộc thảo luận này, chúng ta hãy thiết lập một định nghĩa chung về khảo sát là gì:

Khảo sát là một tập hợp các câu hỏi được hỏi lặp đi lặp lại một mẫu của một quần thể để thu về  đặc điểm của tổng quần thể.

Điều này cho chúng ta biết rằng ít nhất một trong những mục tiêu của chúng ta có lẽ nên tập trung vào những điều mà đối tượng đích của chúng ta có điểm chung (hoặc những thứ chúng ta nghi ngờ họ có thể có điểm chung).

Khi cố gắng để xác định những nhu cầu bạn đang hy vọng sẽ đáp ứng với khảo sát của bạn, nó có thể hữu ích để tự hỏi mình và nhóm của bạn một số câu hỏi:

• Chúng ta đang cố gắng tìm ra cái gì?

 • Tại sao chúng ta lại muốn biết?
 • Chúng ta hy vọng thực hiện với dữ liệu này khi chúng ta hoàn thành là cái gì?
 • Chúng ta cần những loại báo cáo hoặc dữ liệu gì?
 • Ai là đối tượng đích hoặc quần thể của chúng ta?
 • Chúng ta sẽ tiếp cận vào đối tượng mục tiêu như thế nào?

Các câu hỏi về công ty hay thương hiệu của bạn có thể bao gồm:

 • Biết đến thương hiệu của chúng tôi như thế nào?
 • Khách hàng sẽ mua sản phẩm này?
 • Nếu chúng tôi cung cấp lợi ích X, hạnh phúc của nhân viên của chúng tôi sẽ đi lên?
 • Sản phẩm của tôi sẽ làm tốt trong một thị trường mới?

Thiết lập mục tiêu khảo sát

Khi bạn nhận thức được sự cần thiết phải thực hiện một khảo sát, đó là thời gian để xác định một mục tiêu khảo sát. Hãy nhớ rằng, một mục tiêu không phải là một mục tiêu học tập đơn thuần. Mục tiêu là bạn sẽ làm gì với dữ liệu thu thập, và tại sao.

Một mục tiêu khảo sát tốt: Sử dụng một cuộc khảo sát để xác định loại thị trường rất thích hợp cho các sản phẩm hiện có của chúng ta vì vậy chúng ta có thể mở rộng sang các thị trường này.

Một mục tiêu khảo sát tệ: Tốn kém thêm tiền.

Tại sao các công ty thực hiện khảo sát?

Khảo sát là một trong những cách tuyệt đối tốt nhất để có được đầu vào từ các khách hàng tiềm năng và / hoặc hiện tại trước khi bạn đã đầu tư quá nhiều thời gian hay vốn trong doanh nghiệp mới. Chúng cũng cho phép các tổ chức giữ một ngón tay trên nhịp đập của khách hàng hoặc đối tượng đích hiện tại của họ để họ có thể được cảnh báo về bất kỳ sự thay đổi bất thường, tích cực hay tiêu cực.

Một trong những lý do phổ biến nhất đằng sau các dự án khảo sát là:

 • Điều tra khả năng mở rộng sang các thị trường mới hoặc các phân đoạn thị trường
 • Để chứng minh hoặc bác bỏ một giả thuyết về đối tượng đích, đối thủ cạnh tranh của họ, vv
 • Theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng
 • So sánh nhận thức về thương hiệu của mình với những đối thủ cạnh tranh của họ
 • Đo lường những thay đổi trong hạnh phúc của nhân viên theo thời gian
 • Nhận thông tin phản hồi về các sản phẩm mới hoặc các sản phẩm tiềm năng

Xác định các mục tiêu học tập của bạn

Các mục tiêu học tập là những phần thông tin cụ thể bạn muốn thu thập từ kết quả khảo sát của bạn. Về cơ bản, mỗi người là một bước mà sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu khảo sát của bạn.

Ba là con số tốt nhất của các mục tiêu học tập cho một cuộc khảo sát đơn và không bao giờ đặt nhiều hơn năm.

Để đến với các mục tiêu học tập cho khảo sát của bạn chúng tôi khuyên bạn nên tổ chức một phiên họp động não. Nó sẽ bao gồm những ai sẽ làm việc trên các cuộc khảo sát, cũng như tất cả các bên liên quan.

Hãy để mọi người suy nghĩ cho riêng mình một cách riêng biệt trong 5 phút. Hãy chắc chắn rằng bất kỳ ai cũng có cơ hội để nghe những ý tưởng của họ. Có một người ghi chép để chắc chắn rằng bạn nắm bắt tất cả những ý tưởng. Hãy để ý tưởng chảy tự do - không có giám khảo!

Hãy nhớ rằng không có ý tưởng xấu.

Hãy chắc chắn rằng người ghi chép của bạn có lưu ý đặc biệt trong những ý tưởng được gửi bởi các bên liên quan. Bằng cách đó bạn có thể chắc chắn để viết câu hỏi mà giải quyết nhu cầu hoặc quan tâm đặc biệt của họ.

Tinh chế các ý tưởng động não

Sau phiên động não, lấy ý tưởng và bắt đầu quá trình biến chúng thành mục tiêu học tập rõ ràng. Tìm kiếm các mẫu, lặp lại, và sự tương đồng. Có những cái  khả năng sẽ trở thành mục tiêu của bạn.

Bạn cũng có thể thấy rằng động não cũng tạo ra rất nhiều ý tưởng câu hỏi. Hãy lưu lại những điều này cho công việc trong tương lai, nhưng chắc chắn rằng bạn chỉ chọn những câu hỏi mà bạn thực sự cần phải hỏi.

Trên tất cả, đảm bảo mối quan hệ tất cả mọi thứ trở lại với mục tiêu khảo sát ban đầu của bạn.

Kết nối Khảo sát ROI (Return On Investment) và Các mục tiêu

Khảo sát mất thời gian và tiền bạc. Nếu chi phí để thực hiện nó là nhiều hơn những gì bạn sẽ đạt được từ nó, sau đó khảo sát của bạn có thể không có giá trị chạy.

Vì vậy, nếu bạn không thể xác định thu nhập từ đầu với ít nhất là một số chính xác, thì sẽ không có động cơ để hành động theo những gì bạn học.

Điều này có nghĩa rằng tất cả các câu hỏi của bạn cần phải gắn liền với mục tiêu học tập cụ thể. Nếu không có kết nối này, bạn có thể thấy mình không thể hành động trên dữ liệu thu thập. Điều này làm cho cuộc khảo sát của bạn chỉ mất chi phí, không trả lại thời gian và tiền bạc bạn đầu tư vào nó.

Tại sao bạn nên hỏi tại sao

Các mục tiêu khảo sát và các mục tiêu học tập là nền tảng của các dự án thành công. Nếu không có chúng, bạn có thể thấy mình chìm trong dữ liệu không sử dụng được hoặc không thể có hành động cụ thể mặc dù có một cuộc khảo sát xinh đẹp.

Hãy dành thời gian để cộng tác với nhóm của bạn, đặt ra mục tiêu của bạn một cách rõ ràng để hoàn thành dự án tốt nhất có thể.