Lợi ích của việc tiến hành khảo sát qua mạng xã hội

Mạng xã hội đã thay đổi các cộng đồng trực tuyến không chỉ bởi vì nó cung cấp cơ hội hấp dẫn cho truyền thông, mà còn bởi vì nó cho phép các công ty trong các cuộc khảo sát tiến hành thông qua các trang web mạng xã hội.

Những lợi thế của việc tiến hành khảo sát trên các trang web mạng xã hội là rõ ràng. Đây là một nơi mọi người thường xuyên lui tới kéo dài, trong đó cung cấp đủ thời gian cho các công ty thu hút sự chú ý của người sử dụng mạng xã hội và các cuộc khảo sát tiến hành thông qua các trang web mạng xã hội.

Lợi ích của việc tiến hành khảo sát qua mạng xã hội

Các công ty mà chọn các trang web mạng xã hội dựa vào quảng cáo để thu hút sự chú ý của người sử dụng của mỗi trang web. Với mạng xã hội như Facebook, có một mô hình tự phục vụ sẽ được sử dụng để hiển thị quảng cáo. Các công ty mà lựa chọn các cuộc khảo sát tiến hành thông qua các trang web mạng xã hội hình quảng cáo như được mời đến những người có không gian truyền thông.

Những lợi ích của các trang web mạng xã hội cho việc khảo sát là rất nhiều, nhưng một trong số mạng xã hội là rất quan trọng - đó là một khu vực nơi các đối tượng cụ thể được dễ dàng nhắm mục tiêu cho các cuộc khảo sát khác nhau. Các mô hình nhân khẩu học truyền thống có thể được sử dụng, bao gồm cả tuổi tác, vị trí, giới tính và các yếu tố khác, chỉ đạo sát để người khảo sát cần để nhắm mục tiêu, đồng thời các cuộc khảo sát sẽ được tiến hành với một mẫu thực sự ngẫu nhiên.

Twitter là một trong các trang web mạng xã hội này nhanh chóng tăng vọt phổ biến. Người sử dụng Twitter dành khá nhiều thời gian của mình trong không gian trực tuyến yêu thích của họ, vì vậy nó là tốt đẹp để xem xét Twitter khi công ty chuẩn bị để tiến hành các cuộc khảo sát thông qua các trang web mạng xã hội.

Các công ty mà dựa trên tiến hành khảo sát lập dữ liệu có giá trị cũng nhận thức được thực tế rằng một số lượng lớn những người sử dụng mạng xã hội trên điện thoại di động của họ, do đó, khi họ đặt ra để tiến hành các cuộc khảo sát thông qua các mạng xã hội, họ cũng dựa vào đó điều kiện tiên quyết thuận lợi là phần lớn thời gian mọi người dùng mạng xã hội là một yếu tố rất lớn ở đây.