Ưu điểm của việc sử dụng thang đo Likert

Thang đo Likert sử dụng thử nghiệm tâm lý để đo niềm tin, thái độ và quan điểm. Các câu hỏi sử dụng báo cáo và trả lời sau đó cho biết họ có bao nhiêu ý kiến đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố đó. Thông thường, thang đo Likert có điểm từ 0-10, hoặc có thể ngắn hơn.

Mỗi loại hình nghiên cứu đều có ưu và nhược điểm riêng. Ưu điểm chính của thang đo Likert là họ sử dụng một phương pháp tổng hợp thu thập dữ liệu , điều này làm cho nó dễ hiểu hơn. Làm việc với dữ liệu định lượng, nó rất dễ dàng để rút ra kết luận, báo cáo, kết quả và đồ thị từ các kết quả phản hồi. Hơn nữa, vì thang đo Likert sử dụng một thang điểm, mọi người không buộc phải đưa ra ý kiến thay vào đó nó cho phép người được hỏi có thể chọn mức trung bình (giữ ý kiến trung lập) cho vấn đề đưa ra.

Một khi tất cả các câu trả lời đã được nhận, chúng ta rất dễ dàng để phân tích chúng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, rất nhanh chóng và dễ dàng để chạy loại khảo sát trực tuyến bằng thang đo Likert này và nó có thể được chia sẻ khảo sát đi thông qua tất cả các phương thức truyền thông, email, mạng xã hội, thậm chí có cả tin nhắn văn bản.

Câu hỏi đánh giá đơn

Tuy nhiên, vấn đề với thang đo Likert là giới hạn kích thước. Bởi vì nó chỉ cung cấp một số lựa chọn nhất định, nó sẽ bao hàm không gian giữa mỗi khả năng là khoảng cách bằng nhau, đó là không đúng sự thật trong cuộc sống thực. Kết quả là, không thực sự đánh giá được đúng thái độ về sự việc, hiện tượng được nêu. Hơn nữa, bạn phải nhận ra rằng câu hỏi trước đó của bạn sẽ có ảnh hưởng đến kết quả phản hồi với bất kỳ câu hỏi nào khác mà đã được yêu cầu. Mọi người cũng có xu hướng tự động tránh "tính cực đoan", do đó trả lời theo cách mà họ nghĩ rằng họ đang phỏng đoán, hơn là cung cấp tính chân thật.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát trực tuyến sử dụng thang đo Likert cực nói chung là tích cực, đặc biệt là nếu bạn hiểu những hạn chế khi sử dụng nó.