Chỉnh sửa màu

Chức năng xem trước cũng cho phép bạn thay đổi màu nội dung sẽ hiển thị trên khảo sát:

Sửa màu khảo sát

1.      Trong phần Sửa giao diện chọn tab Chỉnh sửa màu.

2.      Thiết lập màu cho các phần:

  • Màu nền cửa sổ: Thiết lập màu nền cửa sổ (Lưu ý: Chỉ có hiệu lực khi bạn không chèn ảnh nền cửa sổ, nếu có ảnh nền cửa sổ thì ảnh nền cửa sổ sẽ được ưu tiên hiển thị).
  • Màu nền phần nội dung: Thiết lập màu nền phần nội dung (Lưu ý: Chỉ có hiệu lực khi bạn không chèn ảnh nền phần nội dung, nếu có ảnh nền phần nội dung thì ảnh nền phần nội dung sẽ được ưu tiên hiển thị).
  • Tiêu đề câu hỏi: Thiết lập màu cho nội dung câu hỏi.
  • Màu nội dung câu hỏi: Thiết lập màu cho các phương án trả lời.
  • Màu nền Footer: Thiết lập màu nền cho phần Footer (Phần dưới cùng khảo sát).
  • Thiết lập loại nút Tiếp tục và Quay loại: Tùy chọn phong cách hiển thị cho nút Tiếp tụcQuay lại.

3.      Nhấp vào nút Lưu thay đổi

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Xem trước & thay đổi giao diện

Sau khi hoàn tất quá trình thiết kế bảng hỏi khảo sát, bạn đã sẵn sàng để...

Thay đổi Banner

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục banner, thực...

Chỉnh sửa bố cục & Văn bản

Sau khi lựa chọn giao diện, bạn muốn thay đổi nội dung, bố cục và văn bản...