Gửi khảo sát thông qua email

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn có thể:

Để xuất bản khảo sát bằng một chiến dịch E-mail, tại phần Chia sẻ, nhấp chọn Mời khảo sát bằng Email

Chia sẻ khảo sát bằng một chiến dịch email

Sau khi nhấp chọn Mời khảo sát bằng Email, Cửa sổ thiết lập mời khảo sát bằng Email xuất hiện

Chia sẻ khảo sát bằng một chiến dịch email

Để xuất bản khảo sát bằng chiến dịch E-mail thực hiện các công việc sau:

1. Thiết lập nội dung thư mời khảo sát

  • Tên: Nhập tên của bạn.
  • Chủ đề: Tiêu đề thư mời khảo sát của bạn.
  • Nội dung: Thiết lập nội dung - Phần sẽ hiển thị trong nội dung email của người nhận được thư mời khảo sát của bạn (Lưu ý: Bạn không được thay đổi mã [[link]] đây là phần liên kết được sinh ra bởi hệ thống để người dùng nhấp vào thực hiện khảo sát.)

- Nếu khảo sát của bạn có thiết lập Mật khẩu, bạn cần cung cấp mật khẩu cho họ bằng cách thêm mã [[password]]. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập mật khẩu cho khảo sát.

2. Lập lịch nhắc thực hiện khảo sát: Chức năng này cho phép hệ thống tự động gửi lời nhắc nhở người thực hiện khảo sát hoàn thành khảo sát theo thời gian bạn thiết lập.

3. Lựa chọn danh bạ: lựa chọn danh nhóm danh bạ gồm những người bạn sẽ gửi. Nhóm danh bạ chỉ xuất hiện khi bạn đã tạo danh bạ trên hệ thống. 

4. Thêm Email thủ công: Nếu bạn chưa có danh sách email trong nhóm danh bạ hoặc bạn muốn bổ sung thêm danh sách người gửi, KsvPro hỗ trợ bạn nhập trực tiếp danh sách email để gửi lời mời khảo sát.

5. Sau khi đã thiết lập xong các bước trên, nhấp vào nút Gửi lời mời khảo sát.

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Lịch sử khảo sát thông qua email

Sau khi bạn đã gửi lời mời khảo sát thông qua 1 chiến dịch E-mail. KsvPro cho...

Thống kê khảo sát

Thông tin về Thống kê khảo sát đang được cập nhật

Chia sẻ lên mạng xã hội

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Ngoài việc chia...

Chia sẻ thông qua mã QR

Bạn có thể xuất khảo sát ra mã QR để chia sẻ hoặc in ra các poster, quảng cáo.

Nhúng khảo sát lên website

KsvPro cho phép bạn xuất bản khảo sát đa dạng theo nhiều cách. Với KsvPro bạn...

In khảo sát ra giấy

Không chỉ là khảo sát online, bạn hoàn toàn có thể in khảo sát ra giấy để...