Khám phá câu hỏi

Ứng với mỗi câu phản hồi khảo sát bạn hoàn toàn kiểm soát được nội dung, các thông tin chi tiết về người phản hồi giúp bạn kiểm soát được độ chính xác về dữ liệu phản hồi thu được, họ đang sống ở đâu? và họ sử dụng nền tảng gì để truy cập và trả lời khảo sát của bạn?

Mỗi phản hồi khảo sát ngoài việc bạn thu thập được các lựa chọn trả lời của người thực hiện khảo sát ứng với mỗi câu hỏi của bạn. KsvPro còn thu thập thêm các thông tin về người thực hiện khảo sát để cung cấp thêm cho bạn mức độ tin cậy về người thực hiện khảo sát. Thông tin bổ sung của người khảo sát có thể sẽ hữu ích cho việc phân tích của bạn sau này. Ví dụ, bạn muốn lọc toàn bộ phản hồi tại khu vực Hà Nội hay những phản hồi có thời gian nhỏ hơn 1 phút hoặc những phản hồi được thực hiện trên nền tảng mobile...

Thông tin bổ sung người phản hồi

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Tổng quan kết quả khảo sát

Sau khi phân bố khảo sát của bạn trên các phương thức khác nhau. Giờ là thời...

Bản đồ phản hồi

Bản đồ phản hồi là vùng thống kê, mô tả dữ liệu thu thập phản hồi khảo...

Sửa, Xóa phản hồi

Trong bảng liệt kê danh sách các phản hồi, bạn có thể sửa hoặc xóa các phản...

Xuất dữ liệu phản hồi

Tại phần Khám phá dữ liệu phản hồi, bạn hoàn toàn có thể xuất dữ liệu...