Chính sách giảm giá

Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và sinh viên được giảm giá, chính sách giảm giá chỉ áp dụng cho gói PROFESTIONAL và ENTERPRISE

Bạn cần phải gửi hồ sơ đề nghị giảm giá của bạn trước khi tạo hoặc nâng cấp tài khoản của bạn, mọi yêu cầu giảm giá sau khi bạn đã tạo hoặc nâng cấp tài khoản sẽ không có hiệu lực.

Hồ sơ của bạn có thể mất 3 ngày làm việc để xử lý.

Giảm giá từ thiện

Các công ty, tổ chức được thành lập cho mục đích từ thiện và hoạt động phụ thuộc vào các đóng góp từ thiện từ các tổ chức, cá nhân được giảm giá 20%.

 • Các công ty, tổ chức phải cung cấp một bản sao hợp lệ để minh chứng cho hoạt động của công ty, tổ chức mình.
 • Gửi hồ sơ giảm giá từ thiện

  Giảm giá giáo dục

  Các nhân viên và giảng viên thuộc các tổ chức giáo dục được giảm giá 20%.

 • Tất cả các hồ sơ phải cung cấp một bản sao hợp lệ về hợp đồng lao động có hiệu lực thời điểm hiện tại.
 • Gửi hồ sơ giảm giá giáo dục

  Giảm giá sinh viên

  Học sinh, sinh viên được giảm giá 35%.

 • Tất cả các ứng viên phải cung cấp một bản sao hợp lệ về mã học sinh, sinh viên tại thời điểm hiện tại.
 • Giảm giá sinh viên chỉ có hiệu lực trong một năm – Bạn cần gửi lại hồ sơ cho mỗi năm tiếp theo.
 • Gửi hồ sơ giảm giá sinh viên

  Bổ sung Điều kiện GIẢM GIÁ

  Tất cả các giảm giá được cấp theo quyết định riêng của KsvPro trong thời gian một năm. KsvPro có thể từ chối gia hạn giảm giá theo quyết định riêng của mình.

  Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


  Các hạn chế của gói BEGINER (Miễn phí)

  Danh sách dưới đây làm nổi bật một số hạn chế đáng kể về gói BEGINER...

  Tùy chọn thanh toán theo tháng

  Các gói dịch vụ là sẵn có cho các tùy chọn thanh toán theo tháng. Bạn có thể...

  Gói BEGINER (Miễn phí) của KsvPro

  Gói BEGINER là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tạo và gửi khảo sát cũng như xem...

  Đăng ký và nâng cấp

  Khi bạn đăng ký, bạn có thể chọn từ nhiều gói dịch vụ. Các gói mất phí...