Đăng ký và nâng cấp

Khi bạn đăng ký, bạn có thể chọn từ nhiều gói dịch vụ. Các gói mất phí của KsvPro cho phép bạn truy cập các chức năng cao cấp bổ sung cho tất cả các hạn chế của gói BEGINER (miễn phí).

Đăng ký

Để tạo một tài khoản

1. Chọn gói mất phí từ trang Các gói & Giá của chúng tôi 
2. Tạo một tên đăng nhập, địa chỉ email và mật khẩu và nhấp vào nút Đăng ký – Nếu bạn chọn gói BEGINER, các bước dưới đây là không cần thiết. 
3. Lựa chọn thời gian đăng ký cho gói (1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm) 
4. Lựa chọn một phương thức thanh toán từ trang thanh toán 
5. Nhấp vào nút Thanh toán

Nâng cấp

Để nâng cấp lên một gói mất phí

1. Nếu bạn đã có một tài khoản KsvPro, vui lòng đăng nhập.

2. Nhấp vào nút Nâng cấp và chọn gói dịch vụ bạn muốn nâng cấp

3. Lựa chọn thời gian đăng ký cho gói (1, 3, 6 tháng hoặc 1 năm)

4. Lựa chọn một phương thức thanh toán từ trang thanh toán

5. Nhấp vào nút Thanh toán

Nếu bạn đã có một gói mất phí và bạn nâng cấp lên một gói khác vòng đời được tính toán bắt đầu khi bạn nâng cấp. Chúng tôi cũng sẽ trừ số tiền bạn đã thanh toán ứng với số ngày còn lại trong gói hiện tại từ chi phí nâng cấp.

Thanh toán

Chúng tôi đưa ra nhiều hình thức thanh toán. Chúng tôi sẽ email cho bạn khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn. Email chứa  các thông tin thanh toán cần thiết  như gói dịch vụ, thông tin của chúng tôi và của bạn, hình thức thanh toán, tổng số tiền thanh toán.

Bạn sẽ truy cập được các chức năng cao cấp khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Chính sách giảm giá

Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và sinh viên được giảm giá, chính sách giảm...

Các hạn chế của gói BEGINER (Miễn phí)

Danh sách dưới đây làm nổi bật một số hạn chế đáng kể về gói BEGINER...

Tùy chọn thanh toán theo tháng

Các gói dịch vụ là sẵn có cho các tùy chọn thanh toán theo tháng. Bạn có thể...

Gói BEGINER (Miễn phí) của KsvPro

Gói BEGINER là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tạo và gửi khảo sát cũng như xem...