Gói BEGINER (Miễn phí) của KsvPro

Gói BEGINER là hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tạo và gửi khảo sát cũng như xem các kết quả khảo sát trong tài khoản của bạn. Gói BEGINER bao gồm:
 • 200 phản hồi trên một khảo sát
 • Xem được 3 kết quả phản hồi
 • Gửi được 10 lời mời bằng email
 • Xem Các gói và Giá của chúng tôi để biết đầy đủ các chức năng

  Nâng cấp các chức năng cao cấp

  Các gói mất phí của KsvPro cho phép bạn truy cập các chức năng cao cấp bổ sung cho tất cả các chức năng còn thiếu của gói BEGINER (Mất phí):

 • Thiết kế khảo sát theo thương hiệu
 • Xuất các kết quả khảo sát
 • Tạo và download các biểu đồ tùy chỉnh
 • Xem dữ liệu thay đổi theo thời gian
 • Sử dụng chuyển hướng logic
 • Tùy chỉnh liên kết khảo sát
 • Sử dụng nhiều luật để phân tích kết quả

 • Bạn có thể nâng cấp lên một gói mất phí tại bất kỳ thời điểm nào. Tất cả khảo sát và dữ liệu vẫn được duy trì trong tài khoản và bạn có thể bắt đầu sử dụng các chức năng cao cấp.

  Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


  Chính sách giảm giá

  Tổ chức phi lợi nhuận, giáo dục và sinh viên được giảm giá, chính sách giảm...

  Các hạn chế của gói BEGINER (Miễn phí)

  Danh sách dưới đây làm nổi bật một số hạn chế đáng kể về gói BEGINER...

  Tùy chọn thanh toán theo tháng

  Các gói dịch vụ là sẵn có cho các tùy chọn thanh toán theo tháng. Bạn có thể...

  Đăng ký và nâng cấp

  Khi bạn đăng ký, bạn có thể chọn từ nhiều gói dịch vụ. Các gói mất phí...