Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và Thả câu hỏi bạn muốn tạo vào vùng thiết kế khảo sát. Để xem ví dụ của mỗi loại câu hỏi sau khi bạn đã tạo, nếu nó chưa được chọn (active), bạn nhấp chọn vào câu hỏi đó sẽ thấy phần hướng dẫn cho loại câu hỏi đó bên phía tay phải.

Bạn có thể sửa câu hỏi tại bất cứ thời điểm nào, nhưng không nên sửa câu hỏi khi khảo sát đã thu thập phản hồi. 

 

Loại câu hỏi Mô tả
Văn bản thường Thêm một câu hỏi văn bản thường vào khảo sát của bạn khi bạn muốn người phản hồi viết một văn bản ngắn để trả lời câu hỏi của bạn
Văn bản số Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là các con số.
Văn bản dạng ngày tháng Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là dạng ngày tháng.
Văn bản dạng email Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để xác thực rằng các dữ liệu bạn nhập vào là một địa chỉ Email.
Văn bản dạng danh sách Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời ngắn, các ô nhập tương ứng với các nhãn của mỗi dòng
Văn bản dạng da lưới Cho phép người thực hiện khảo sát nhập những câu trả lời ngắn vào nhiều loại câu hỏi theo cách bố trí dạng bảng.
Văn bản nhiều dòng Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát có thể viết được nội dung dài trên nhiều dòng.
Một lựa chọn Câu hỏi một lựa chọn cho phép người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn duy nhất trong danh sách.
Một lựa chọn dạng lưới Câu hỏi một lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn phương án trả lời cho mỗi dòng trong bảng.
Một lựa chọn từ danh sách thả xuống Câu hỏi một lựa chọn từ danh sách thả xuống là một câu hỏi lựa chọn đơn với các tùy chọn trả lời được hiển thị trong một danh sách thả xuống.
Một lựa chọn từ danh sách thả xuống dạng danh sách Loại câu hỏi này cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một tùy chọn cho nhiều mục khác nhau trong một danh sách với các lựa chọn là giống nhau.
Nhiều lựa chọn Câu hỏi nhiều lựa chọn cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn nhiều câu trả lời từ một danh sách.
Nhiều lựa chọn dạng lưới Câu hỏi nhiều lựa chọn dạng lưới cho phép những người thực hiện phản hồi lựa chọn nhiều tùy chọn trả lời (theo các cột) ứng với mỗi dòng trong bảng.
Kéo trượt Câu hỏi kéo trượt là một câu hỏi tương tác cho phép những người thực hiện khảo sát lựa chọn một giá trị trong một dãy liên tục bằng việc kéo một thanh trượt dọc theo một dãy.
Đánh giá đơn Câu hỏi đánh giá đơn là một câu hỏi thang đánh giá một lựa chọn.
Đánh giá dạng lưới Câu hỏi đánh giá dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát sử dụng những ngôi sao để đánh giá nhiều mục (các hàng) trên nhiều chiều (các cột). Mỗi ngôi sao minh họa cho một giá trị số tương ứng để đánh giá (ví dụ, 3 ngôi sao tương ứng với giá trị là 3).
Phân loại dạng kéo thả Các câu hỏi phân loại dạng kéo thả cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng việc kéo và thả mỗi mục theo thứ tự ưu tiên.
Phân loại dạng lưới Câu hỏi phân loại dạng lưới cho phép những người thực hiện khảo sát phân loại một danh sách các mục bằng cách chọn thứ hạng số của chúng từ một bảng các nút lựa chọn. Trong đó, mỗi cột được giới hạn một lựa chọn trên mỗi hàng.
Ảnh một lựa chọn Câu hỏi ảnh một lựa chọn là một câu hỏi lựa chọn đơn, các ảnh có thể click và việc click vào 1 ảnh tương ứng là tùy chọn trả lời.
Ảnh nhiều lựa chọn Câu hỏi ảnh nhiều lựa chọn hiển thị nhiều ảnh để cho phép người thực hiện khảo sát có thể lựa chọn nhiều ảnh bằng việc click vào các ảnh.
Thêm văn bản mô tả/hướng dẫn Thêm văn bản để khảo sát của bạn cung cấp thêm thông tin mô tả hoặc các hướng dẫn. Các văn bản này chỉ để mô tả, không thu thập dữ liệu.
Thêm nhạc Thêm nhạc vào khảo sát cho phép bạn thêm các tập tin nhạc để người thực hiện khảo sát có thể nghe như một phần của khảo sát. Bạn có thể sử dụng nhạc trong khảo sát của bạn cho nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như Số người thực hiện khảo sát yêu thích nhạc của bạn, tạo khảo sát kiểm...
Thêm video Mô tả sau
Thêm ảnh Mô tả sau
Thêm liên hệ Mô tả sau

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu...

Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ...

Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển...

Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật