Vòng quanh KsvPro

Hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để bắt đầu sử dụng tất cả các chức năng mà KsvPro hỗ trợ.

Thông qua hướng dẫn, bạn sẽ tìm thấy các liên kết trong trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu thêm và thu về các hướng dẫn theo trình tự thực hiện các bước (step-by-step)

Thiết kế một khảo sát

Bạn có thể tạo mới một khảo sát trống, sử dụng một khảo sát mẫu, hoặc thậm chí bạn có thể tạo một khảo sát bằng cách import một tập tin Word.

Thiết kế câu hỏi khảo sát

Tạo một khảo sát

Để tạo một khảo sát, nhấp chọn nút Tạo khảo sát ở phía trái màn hình trong trang quản trị của bạn.

Trang tạo khảo sát xuất hiện, bạn có thể:

 • Tạo một khảo sát trống
 • Tạo một khảo sát mẫu
 • Tạo khảo sát bằng cách import tập tin Word

►Tìm hiểu thêm: Tạo khảo sát

Thêm và sửa câu hỏi

Bước đầu tiên để xây dựng khảo sát của bạn là thêm các câu hỏi. Khi bạn thêm một câu hỏi vào khảo sát của bạn, sử dụng các tùy chọn và các thiết lập để định nghĩa chính xác cho câu hỏi của bạn.

►Tìm hiểu thêm: Các loại câu hỏi

Thêm văn bản mô tả

Bạn có thể thêm văn bản mô tả vào trong thiết kế khảo sát của bạn để cung cấp thêm ngữ cảnh hoặc mô tả cho những người thực hiện phản hồi của bạn.

►Tìm hiểu thêm: Thêm văn bản mô tả

Thêm nhạc

Bạn có thể thêm nhạc vào trong thiết kế khảo sát của bạn

►Tìm hiểu thêm: Thêm nhạc vào khảo sát

Thêm video

Bạn có thể thêm video vào trong thiết kế khảo sát của bạn

►Tìm hiểu thêm: Thêm video vào khảo sát

Thêm ảnh

Bạn có thể thêm ảnh vào trong thiết kế khảo sát của bạn

►Tìm hiểu thêm: Thêm ảnh vào khảo sát

Các tùy chọn logic

Xử lý logic câu hỏi

Thêm logic tới các lựa chọn trả lời để điều hướng những người thực hiện phản hồi đến một điểm tương lai trong khảo sát dựa trên phản hồi của họ tới một câu hỏi.

►Tìm hiểu thêm: Xử lý logic câu hỏi

Đảo vị trí câu hỏi

Bạn có thể Đảo vị trí câu hỏi trong trang để cải thiện chất lượng dữ liệu. Chức năng này cho phép bạn đảo ngẫu nhiên các câu hỏi trong một trang hoặc chỉ định một tập các câu hỏi.

►Tìm hiểu thêm: Đảo vị trí câu hỏi

Các tùy chọn khảo sát

Có nhiều tùy chọn khảo sát bạn có thể cấu hình cho khảo sát của bạn:

 • Thay đổi tên khảo sát
 • Thiết lập mật khẩu khảo sát
 • Lập lịch thông báo khi có phản hồi
 • Thiết lập nội dung trang cảm ơn
 • Các thiết lập khác

Thay đổi giao diện khảo sát

Có nhiều cách để tùy chỉnh giao diện khảo sát của bạn

 • Tạo một giao diện tùy chỉnh
 • Sửa giao diện trực quan
 • Thay đổi / Ẩn nguồn bởi KsvPro phía footer

Tùy chỉnh giao diện khảo sát

Thu thập các phản hồi

Khi bạn hoàn thành quá trình thiết kế khảo sát của bạn, bạn sẵn sàng gửi nó tới những người thực hiện khảo sát và thu thập các phản hồi.

Thu thập phản hồi khảo sát

Thu thập các phản hồi

Phương thức thu thập là gì?

Phương thức thu thập có nghĩa là phân bố khảo sát của bạn tới những người thực hiện khảo sát và thu thập các phản hồi. Loại phương thức thu thập bạn chọn quyết định khảo sát của bạn sẽ được tiếp cận những người thực hiện khảo sát của bạn như thế nào.

Bạn có thể tạo một phương thức thu thập tại phần chia sẻ khảo sát trong tài khoản của bạn.

Các loại phương thức thu thập

Khám phá dữ liệu

Khi khảo sát của bạn thu thập các phản hồi, bạn có thể xem, sửa, xóa các phản hồi đơn lẻ của mỗi người thực hiện khảo sát.

Khám phá dữ liệu phản hồi

Các phản hồi đơn lẻ

Các phản hồi đơn lẻ sẽ liên tục được cập nhật sau mỗi 15 giây một cách tự động trong phần Khám phá dữ liệu.

► Tìm hiểu thêm: Phản hồi đơn lẻ

Xem thông tin người thực hiện khảo sát

Ngoài việc thu thập dữ liệu trả lời các câu hỏi trong khảo sát của bạn, các thông tin như thời gian thực hiện khảo sát, địa chỉ IP, vị trí, khu vực và nhiều thông tin khác của người thực hiện khảo sát cũng sẽ được thu thập.

►Tìm hiểu thêm: Phản hồi đơn lẻ

Thêm, sửa, xóa phản hồi

Bạn có thể thêm, sửa, xóa các phản hồi đơn lẻ để loại bỏ dữ liệu dị thường nhằm phục vụ quá trình phân tích, báo cáo được chính xác.

►Tìm hiểu thêm: Thêm, sửa, xóa phản hồi

Báo cáo

Khi khảo sát của bạn thu thập các phản hồi, bạn có thể xem, phân tích và xuất các kết quả của bạn bất cứ lúc nào trong phần Báo cáo

Báo cáo khảo sát

Báo cáo tổng hợp

Mặc định khi bạn chọn phần Báo cáo, bảng báo cáo tổng hợp tất cả dữ liệu phản hồi thu thập được sẽ xuất hiện (Phần báo cáo tổng hợp sẽ hiển thị lâu hơn thông thường nếu dữ liệu thu thập được của bạn lớn). Tại đây, bạn có thể thấy:

 • Đếm và tỷ lệ phần trăm phản hồi cho tất cả các câu hỏi đóng trong khảo sát của bạn.
 • Độ lệch chuẩn
 • Các bình luận, ý kiến khác
 • Các biểu đồ động

 

Các biểu đồ tùy chỉnh

Báo cáo sẽ tự động sinh ra các biểu đồ bắt mắt để mô tả dữ liệu của bạn. Bạn có thể thay đổi loại biểu đồ và các tùy chọn hiển thị để tùy chỉnh cách hiển thị dữ liệu của bạn.

►Tìm hiểu thêm: Tùy chỉnh biểu đồ báo cáo

 

Sử dụng các luật để phân tích dữ liệu

Các luật cho phép bạn phân tích dữ liệu theo cách nó mang lại ý nghĩa nhất đối với bạn.

Các luật Lọc

Sử dụng các luật Lọc để trọng tâm vào một tập con dữ liệu cụ thể dựa trên tiêu chí cần thiết mà bạn định nghĩa.

►Tìm hiểu thêm: Sử dụng các luật lọc

Các luật hiển thị

Sử dụng các luật Hiển thị để hiển thị chỉ những trang hoặc những câu hỏi khảo sát cần thiết.

►Tìm hiểu thêm: Sử dụng các luật hiển thị

Các khung nhìn

Khung nhìn là một bản chụp của dữ liệu của bạn được tạo thành bởi bất kỳ luật Lọc,  hoặc hiển thị được áp dụng cho các kết quả khảo sát. Bạn có thể lưu chế độ xem để bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các quan điểm khác nhau của dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà không cần phải liên tục tái tạo chúng.

► Tìm hiểu thêm: Khung nhìn

Xuất các kết quả

Xuất dữ liệu khảo sát để download một bản sao offline các kết quả khảo sát của bạn. Chúng tôi có nhiều ví dụ xuất sẵn có để giúp bạn lựa chọn định dạng xuất chính xác.

Bạn cũng có thể xuất các kết quả khảo sát với bất kỳ luật Lọc, hiển thị được áp dụng. Bằng việc xuất Khung nhìn hiện tại hoặc Khung nhìn đã lưu của dữ liệu, bạn có thể tạo các download được tùy chỉnh một cách đơn giản để đáp ứng nhu cầu xuất báo cáo xác định của bạn.

Bạn có thể chọn 2 loại xuất báo cáo: PDF và Word.

Bạn có thể chọn 4 loại định dạng để xuất dữ liệu: PDF, Excel, CSV, SPSS

Dữ liệu tổng quan

Download xuất dữ liệu tổng quan để thu về các kết quả tổng quan về khảo sát của bạn. 

Xem video hướng dẫn tổng thể phần mềm Ksvpro

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Thêm một câu hỏi

Bắt đầu bằng việc nhấp vào nút Tạo khảo sát từ trang chủ tài...

Các loại câu hỏi khảo sát

Để thêm một câu hỏi, trong phần Tạo câu hỏi, nhấp trái chuột hoặc Kéo và...

Thêm hoặc loại bỏ trang

Để thêm một trang, rất đơn giản tại phần tạo câu hỏi khảo sát nhấp vào...

Trang cảm ơn & thông báo khác là gì?

Khi người thực hiện khảo sát hoàn thành các câu hỏi, một trang cảm ơn sẽ...

Hiểu về câu hỏi logic

Bạn có thể sử dụng Skip Logic để điều hướng những người phản hồi chuyển...

Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi

Thông tin về Sử dụng tài liệu hướng dẫn của chúng tôi đang được cập nhật