Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn bản mở.

Câu hỏi văn bản thường

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi văn bản thường để thu thập một phản hồi là một từ đơn hoặc một câu ngắn. Ví dụ: Tên, địa chỉ, thành phố, quê quán.

Cách tạo

Để thêm loại câu hỏi này:

  1. Nhấp chọn tab Câu hỏi văn bản phía bên trái màn hình để mở ra danh sách các câu hỏi dạng văn bản.
  2. Nhấp trái chuột hoặc kéo và thả Văn bản thường vào vùng thiết kế khảo sát.
  3. Nhấp chọn biểu tượng bút chì để mở cửa sổ thiết lập câu hỏi.
  4. Nhập tên câu hỏi và các thiết lập tùy chọn khác.
  5. Nhấp nút Lưu thiết lập

Các tùy chọn thiết lập câu hỏi:

  • Yêu cầu trả lời: Tích chọn nếu bạn muốn người thực hiện khảo sát phải trả lời câu hỏi này.
  • Ẩn dữ liệu: Tích chọn nếu bạn muốn dữ liệu nhập vào của người thực hiện khảo sát sẽ được mã hóa dạng ******.
  • Độ rộng ô nhập: Thiết lập độ rộng ô nhập trong phạm vi 1 đến 12 (mặc định 6 tương đương 50% độ rộng phần nội dung chứa câu hỏi).
  • Giới hạn: Thiết lập số ký tự tối thiểu và tối đa người thực hiện khảo sát có thể nhập vào.
  • Giá trị khởi tạo: Giá trị sẽ được mặc định sẽ được hiển thị và sẽ được thu thập nếu người thực hiện khảo sát không thay đổi nội dung trả lời.

► Xem chi tiết: Thiết lập câu hỏi

Báo cáo

Câu hỏi văn bản thường sẽ được báo cáo mặc định dạng Phụ lục

Báo cáo câu hỏi văn bản

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị trong một cột đơn của bảng tính.

Xuất dữ liệu câu hỏi văn bản

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...

Câu hỏi văn bản nhiều dòng

Câu hỏi văn bản nhiều dòng là một ô nhập trong đó người khảo sát...