Điều hướng khảo sát linh hoạt bằng cách bỏ qua logic

Bằng cách sử dụng bỏ qua logic (Skip Logic) trong các cuộc điều tra của mình, bạn sẽ có cơ hội để loại bỏ thiên vị khảo sát càng nhiều càng tốt.

Thông qua skip logic câu hỏi khảo sát, kết quả phản hồi của bạn sẽ được gửi cho các câu hỏi hoặc các trang có liên quan đến chúng, dựa trên trả lời họ đã đưa ra các câu hỏi khác. Nó đi kèm với một loạt các tính năng đều được thiết kế để đảm bảo bạn tránh thiên vị khảo sát càng nhiều càng tốt.

Có một số điều cần lưu ý, tuy nhiên. Thứ nhất, quan hệ của các câu hỏi phải là quan hệ 1-1 để tránh thiên vị điều tra.

Nó được thiết kế để giúp cho người trả lời có thể bỏ qua câu hỏi nào đó để họ không trả lời những thứ không liên quan đến họ - dựa trên câu trả lời trước - do đó loại bỏ thiên vị điều tra. Skip logic làm cho chắc chắn rằng họ đi đến những câu hỏi đúng, do đó không làm lệch kết quả Nó thậm chí còn có thể làm cho một đơn bỏ qua toàn bộ một trang của câu hỏi.

Trước khi bạn bắt đầu làm việc trên bảng câu hỏi khảo sát trực tuyến của bạn, bạn nên xem xét làm thế nào bạn có thể áp dụng Skip Logic. Hãy suy nghĩ về những câu hỏi mà có thể dẫn đến khảo sát thiên vị nếu chúng được trả lời tại thời điểm sai lầm. Thực hiện một bản đồ trực quan nếu bạn thích những loại nhắc nhở, để có một con đường rõ ràng giữa các câu hỏi khác nhau. Nhiều người thích sử dụng các mũi tên, hoặc "nếu ... thì" (“if… then”) để điều hướng, mà làm cho nó rõ ràng hơn hẳn những gì sắp xếp của các câu hỏi trong cuộc khảo sát, người dùng không cần phải trả lời theo thứ tự cho các dữ liệu chính xác.

Điều hướng khảo sát linh hoạt bằng cách bỏ qua logic 2

Chi tiết

  • Skip logic sẽ hoạt động khi một người phản hồi nhấp chuột vào nút Tiếp tục.
  • Trong trường hợp bạn thiết lập cả Skip logic trang và Skip logic câu hỏi thì Skip logic trang sẽ được ghi đè (có hiệu lực), Skip logic câu hỏi sẽ không có hiệu lực.
  • Bạn chỉ nên di chuyển những người phản hồi tiến về phía trước của khảo sát-nếu bạn chuyển người phản hồi ngược lại, nó có thể tạo ra một vòng lặp vô tận và ngăn chặn họ hoàn thành khảo sát.
  • Bạn chỉ nên áp dụng logic cho một câu hỏi trên một trang vì khảo sát không thể chuyển người phản hồi đến hai nơi, nó sẽ chuyển người người phản hồi thông qua con đường logic của câu hỏi đầu tiên trên trang.
  • Chúng tôi gợi ý nên đặt câu hỏi có áp dụng Skip logic ở phần cuối của một trang. Điều này sẽ giúp bạn nhớ các câu hỏi có logic được áp dụng và duy trì trải nghiệm liên quan cho người phản hồi.

Điều hướng khảo sát linh hoạt bằng cách bỏ qua logic

Ví dụ dự đoán kết quả trận đấu giữa Man City và Chelsea.

Bạn có thể tham khảo cách bỏ qua logic với một khảo sát cơ bản tại đây.