Câu hỏi ảnh một lựa chọn

Câu hỏi ảnh một lựa chọn là một câu hỏi lựa chọn đơn, các ảnh có thể click và việc click vào 1 ảnh tương ứng là tùy chọn trả lời.

Câu hỏi ảnh một lựa chọn

Khi nào sử dụng

Sử dụng câu hỏi ảnh một lựa chọn để hỏi những người thực hiện khảo sát chọn một ảnh đơn từ danh sách các ảnh.

Báo cáo

Các câu hỏi ảnh một lựa chọn đưa ra báo cáo dạng Biểu đồ tròn và một bảng thống kê bao gồm đếm số lựa chọn và tỷ lệ phần trăm cho mỗi tùy chọn trả lời.

Báo cáo câu hỏi ảnh một lựa chọn

Xuất dữ liệu

Dữ liệu sẽ được xuất ra các định dạng CSV/Excel và được hiển thị một cột cho mỗi dòng. 

Các bài hướng dẫn cùng chủ đề


Câu hỏi văn bản thường

Câu hỏi văn bản thường là loại câu trả lời ngắn, textbox hoặc văn...

Câu hỏi văn bản dạng số

Câu hỏi văn bản dạng số là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi dạng ngày tháng

Câu hỏi văn bản dạng ngày tháng là câu trả lời ngắn, một ô nhập...

Câu hỏi văn bản dạng email

Câu hỏi văn bản dạng Email là câu trả lời ngắn, một ô nhập để...

Câu hỏi văn bản dạng danh sách

Câu hỏi văn bản dạng danh sách là một danh sách các câu trả lời...

Câu hỏi văn bản dạng lưới

Câu hỏi văn bản dạng lưới cho phép người thực hiện khảo sát...